Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Повдигнаха обвинение на двама от квесторите от КТБ

Повдигнаха обвинение на двама от квесторите от КТБ

Повдигнаха обвинение на двама от квесторите от КТБ

Софийска град­ска прокуратура (СГП) внесе в Софийски град­ски съд обвинителен акт срещу двама от квес­торите на КТБ за умиш­лена без­с­топан­с­т­веност в особено големи раз­мери, пред­с­тав­ляваща особено тежък случай. Елена Кос­тадин­чева и Станис­лав Лютов са предадени на съд, затова, че от 20 август 2014 г. до 14 януари 2015 г., дейс­т­вайки в качес­т­вото си на длъж­нос­тни лица – квес­тор при „Кор­поративна тър­гов­ска банка“ АД , в съучас­тие като извър­шители, при условията на продъл­жавано прес­тъп­ление, не са положили дос­татъчно грижи за стопанис­ването и запаз­ването на повереното им имущес­тво и от това пос­лед­вали значителни щети на Фонда за гаран­тиране на влоговете в бан­ките (ФГВБ), като деянието е извър­шено умиш­лено и причинените вреди са в особено големи раз­мери — общо 1 070 383,83 лв., а прес­тъп­лението пред­с­тав­лява особено тежък случай. Прес­тъп­ното поведение на двамата обвиняеми се със­тои в раз­пореж­дане за осчетоводяване на пред­с­рочно прек­ратяване на 9 броя договори за индивидуални срочни депозити с привилегирован текущ годишен лих­вен процент, вслед­с­т­вие на което депозитите били прех­вър­лени за изп­лащане към „Фонд за гаран­тиране на влоговете в бан­ките“ (ФГВБ) в нарушение на Закон за гаран­тиране на влоговете в бан­ките. По отношение на двамата обвиняеми е взета мярка за неот­к­лонение „Под­писка“. Ако бъдат приз­нати за виновни Елена Кос­тадин­чева и Станис­лав Лютов могат да получат наказание „лишаване от свобода „ от 3 до 12 години , както и „лишаване от право да упраж­няват определена професия или дей­ност“ и „лишаване от право да заемат дър­жавна или общес­т­вена длъж­ност“.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...