Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Йончева: Държавният департамент на САЩ говори за корупцията у нас

Йончева: Държавният департамент на САЩ говори за корупцията у нас

Реак­цията на Камарата на строителите показва страх и паника от извър­ш­ване на независима проверка. Това каза говорителят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Елена Йон­чева на брифинг в Народ­ното съб­рание, предаде репор­тер на Аген­ция „Фокус“. 

Нашето искане е само за проверка на бъл­гар­с­ките магис­т­рали – за проверка на качес­т­вото им в независима европейска лаборатория. Ние не раз­бираме как е въз­можно срещу това искане да бъдат изкарани 1000 строителни камиона. Реак­цията на Камарата на строителите показва страх, паника от извър­ш­ването на една така проверка. Ние под­к­репяме строител­с­т­вото и на прак­тика искаме само едно и също – да се строят качес­т­вени пътища. А това може да стане само с проверка на пътищата“, заяви тя. 

Нашата цел е в бъдеще да има независим кон­т­рол от бъл­гар­с­ката дър­жава и АПИ. Трябва да приемем европейс­кия модел за кон­т­рол както при обявяване на общес­т­вени поръчки, така и при изпъл­нението им и тех­ния кон­т­рол. Отговор­ност обаче за качес­т­вото на бъл­гар­с­ките пътища не носят строителите, затова ние не сме срещу тях, а им помагаме. Отговор­ност носи мафиот­с­кият начин, по който се управ­лява Бъл­гария – срас­т­ването между биз­нес и власт“, каза още Йон­чева. 

Тя посочи, че днес отново се е казало, че няма доказател­с­тва за евен­туална коруп­ция при строител­с­т­вото на пътищата. 

Затова искам още вед­нъж да цитирам пос­лед­ния док­лад на Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ за инвес­тицион­ния климат в Бъл­гария, в който се казва, че служители във всички клонове на правител­с­т­вото са замесени в коруп­ционни прак­тики без­наказано“, каза Йон­чева.

Минис­тър Петя Аврамова трябва да обясни защо по прог­рамата „Тран­зитни пътища V“ раз­ликата между договорените и изп­латените от АПИ суми е повече от 250 млн. лв. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Антон Кутев на брифинг в Народ­ното съб­рание, предаде Аген­ция „Фокус“.

Искам да дам един пример за срас­т­ването между дър­жавата и биз­неса. Става дума за това — през АПИ се договарят едни количес­тва и обеми на сдел­ките за стотици милиони, след което се оказа, че изпъл­нението и раз­п­лащането по тези сделки са стотици милиони повече. Тоест, само по едната прог­рама — „Тран­зитни пътища V“, само за осем от въз­мож­ните лотове там раз­ликата между договорените и под­писаните суми и сумите, които са изп­латени от АПИ, са повече от 250 млн. лв.“, заяви Кутев.

Той посочи, че тези 250 млн. лв. са били раз­п­латени на строител­ните фирми без търг, без процедура, с допъл­нителни анекси. „На какво основание това се прави. Защото в закона е записано, че това може да се прави само при дребни промени – след като е под­писан договор, ако се наложи някъде да се раз­шири или намали дебелината на слоя нап­ример. А тук става дума за такива дребни промени, които са на стой­ност 250 млн. лв. Договаря се една сума, а се плаща 34 пъти по-голяма чрез заобикаляне на закона и правилата. Въп­росът го има и се надявам този петък да има отговор на него от минис­търа на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото, за да раз­берем как се хар­чат тези пари“, каза още Кутев.

 

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...