Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Три квартала на София протестират срещу мръсния въздух

Три квартала на София протестират срещу мръсния въздух

Три квартала на София протестират срещу мръсния въздух

Жители на „Красна поляна”, „Западен парк” и „Овча купел” се съб­раха тази сут­рин пред Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите. Протес­тът им ще започне довечера в 18 ч., обяс­ниха те по Би Ти Ви. За Виет­нам­с­ките общежития в „Красна поляна” са подадени най-много сиг­нали за замър­сяване на въз­духа. Според протес­тиращите основ­ните замър­сители са изгарянето на битови отпадъци и изпол­з­ването на некачес­т­вени горива за огрев. Те определиха София като „газова камера”. „Над 80% от населението приз­нава, че има проб­лем с мръс­ния въз­дух. Това вече е проб­лем от национално значение, искаме МОСВ да влезе в ролята си и да започне да управ­лява отпадъците”, заяви Десис­лава Малинова от протес­тиращите.

Според нея най-големият проб­лем на район „Красна поляна” е горенето на битовите отпадъци. За това трябва да се вземат мерки, посочи Малинова. Подобен е проб­лемът и в „Западен парк” и „Овча купел”, посочиха от протес­тиращите. Проверки се извър­ш­ват от свет­лата до тъм­ната част на деня, въп­росът за качес­т­вото на въз­духа не е само от битовото отоп­ление, посочи Таня Асенова от Столич­ния инс­пек­торат. На всеки три месеца приемаме отчет от ресор­ния зам.-кмет по екология за чис­тотата на въз­духа. Миналата сед­мица беше поис­кана криминализация за нерег­ламен­тираното горене на отпадъци, обясни Ани Стой­кова –общин­ски съвет­ник от ГЕРБ.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...