Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Йончева: Подкрепям строителите

Йончева: Подкрепям строителите

Под­к­репям бъл­гар­с­ките строители, заяви депутатът от левицата Елена Йон­чева по повод изяв­ления на Камарата на строителите в Бъл­гария.

Бран­шовата организация обвини БСП, че атакува строител­ния биз­нес в интерес на чужд ком­пании.

“Заедно със строителите нас­тояваме за едно и също — да докажем, че пътищата в Бъл­гария отговарят на тех­ничес­ките изис­к­вания и не зас­т­рашават ничий живот“, под­чер­тава Елена Йон­чева. 

И заявява: “Вяр­вам, че строителите под­к­репят нашите искания за независима екс­пер­тиза в европейска лаборатория на магис­т­рални учас­тъци, строени и ремон­тирани през пос­лед­ните 5 години, какъвто е периодът на усточивост. Това е начин да изчис­тим всяко съм­нение в професионализма на бъл­гар­с­кия строител. Те зас­лужават това! 

Независимата екс­пер­тиза на качес­т­вото на бъл­гар­с­ките магис­т­рали помага на строителите, които са принудени да работят в обс­тановка, в която често се кон­с­татират редица неред­ности по цялата верига на инвес­тицион­ния процес. Отговор­ност за тези нарушения носят не строителите, а мофиот­с­кият модел на управ­ление в Бъл­гария.“

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...