Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП разкри: 118 000 000 бонуси са си раздали правителствените чиновници

БСП разкри: 118 000 000 бонуси са си раздали правителствените чиновници

БСП разкри: 118 000 000 бонуси са си раздали правителствените чиновници

В България се награждават тези, които не работят, правят издънки и ни карат да се срамуваме, заяви Драгомир Стойнев от левицата

“Противопос­тавяме се на политиката — кол­кото по-голям гаф нап­равиш, тол­кова повече пари ще получиш от дър­жав­ния бюджет. За увеличаване на доходите на въз­рас­т­ните хора, за младите семейс­тва– пари няма, за май­ките на деца с увреж­дания се дадоха приб­лизително 75 млн. лв., но на бъл­гар­с­ката админис­т­рация са изп­латени 118 млн. лв. като бонуси за “добре свър­шена работа“ през годината“. Това каза зам.-председателят на ПГБСП за Бъл­гария“ Драгомир Стой­нев на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията. Той заяви, че пари в дър­жавата има и този, който казва, че не може да намери допъл­нителни пари, лъже. “В Бъл­гария се наг­раж­дават тези, които не работят, правят издънки и ни карат да се срамуваме“, категоричен бе Стой­нев.    

Народ­ният пред­с­тавител добави, че в получената от дър­жав­ните инс­титуции инфор­мация, на въп­роси от депутати от БСП, няколко ведом­с­тва правят впечат­ление. “Минис­тер­с­тво на правосъдието оценява двамата избягали зат­вор­ници на приб­лизително 500 хил. лв. всеки, защото бонусите там са над 1 млн. лв. Аген­цията по впис­ванията, която блокира дър­жавата и станахме за смях пред Европа, дава 1 275 000 лв. бонуси. Минис­тер­с­тво на окол­ната среда и водите си е раз­дало над 2 275 000 лв. под фор­мата на бонуси — защото въз­духът е много чист и хората в Хас­ково пият вода без тежки метали“, обяви Драгомир Стой­нев.  Той добави, че всички знаем, какво се случва на летище “София“ и, че нашето е може би един­с­т­веното в ЕС, където всеки може да влиза и излиза свободно, но там са раз­дадени 1 465 000 лв. допъл­нителни въз­наг­раж­дения. Зам.-председателят на ПГ на левицата комен­тира, че водещо в този списък е  Минис­тер­с­тво на финан­сите, където са раз­дадени почти 43 млн. лв., а след него е МТСП  — 13 млн. лв.  “Оставам нас­т­рана, че когато админис­т­рацията не си върши работата, правител­с­т­вото на ГЕРБ я увеличава. Знаете за прос­ловутата идея за нова Аген­ция по пътна безопас­ност, при положение, че има необ­ходимите струк­тури. Но ето наг­ледно– как се работи в страната“, добави Стой­нев.  Той попита– какво ще се случи в края на годината с прос­ловутия излишък от над 2 млрд. лв., който няма да бъде раз­п­ределен през пар­ламента, а МС ще решава на тъмно. “Отново определени субекти ще “намажат“ за сметка на бъл­гар­с­ките данъкоп­латци“, каза още Драгомир Стой­нев

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...