Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Шефът на АПИ инж. Глосов проверява поставянето на нови мантинели на пътя Своге - София

Шефът на АПИ инж. Глосов проверява поставянето на нови мантинели на пътя Своге - София

Пред­седателят на Управител­ния съвет на Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура“ инж. Светос­лав Глосов и инж. Дончо Атанасов — член на УС на АПИ, провериха вчера работата на фир­мата, пос­тавяща нови ман­тинели на пътя Своге — София, в учас­тъка, преминаващ през град Своге, съоб­щиха от АПИ.

На 5 декем­ври е мон­тирана ограничителна сис­тема на съоръжението, непос­ред­с­т­вено преди мяс­тото на път­ния инцидент. Въп­реки че пос­тавянето на ман­тинели в урбанизирана територия, какъвто е случаят в Своге, не е отговор­ност на АПИ, е поет ангажимент пред жителите на Своге след срещите при Омбуд­с­мана на Репуб­лика Бъл­гария това да се нап­рави до 12 декем­ври, за да се повиши безопас­ността на движение в отсеч­ката. Продъл­жава и досъдеб­ното произ­вод­с­тво, което трябва да установи кой е соб­с­т­веникът на ман­тинелата, пос­тавена в учас­тъка преди катас­т­рофата. Според Правил­ника за прилагане на Закона за пътищата — чл. 48, т. 1, буква „б“, в урбанизираните територии за населените места до 100 000 души, как­вато е и община Своге, Аген­ция „Пътна инф­рас­т­рук­тура“ отговаря за под­дър­жането на плат­ното за движение — т. е. от бор­дюр до бор­дюр. Отговор­ност на кон­к­рет­ната община са тротоарите, ман­тинелите, под­зем­ните съоръжения, велосипед­ните алеи, пар­кин­гите, пешеход­ните под­лези, освет­лението и край­път­ното озеленяване извън плат­ното за движение на репуб­ликан­с­ките пътища в границите на селата и селищ­ните образувания.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...