Влак излезе от релсите между гарите Реброво и Своге

Влак излезе от релсите между гарите Реброво и Своге

Временно беше прекъс­нато движението на влаковете в учас­тъка между гарите Реб­рово и Своге вчера. Бър­зият влак № 2601 от София за Варна е излязъл от рел­сите след гара Реб­рово с пър­вата талига на локомотива от ком­позицията. Във влака са пътували около 100 души, комен­тира Факти.бг..

Съз­дадена е организация за изтег­ляне на вагоните с друг локомотив. Причините за инцидента се изяс­няват, съобщи БДЖ. Влакът се е движил с ниска скорост и няма пос­т­радали път­ници. Те са били нас­танени в пос­лед­ния вагон от ком­позицията и с помощта на друг локомотив са вър­нати в Реб­рово. Там ги чакаха автобуси да ги закарат в Своге, и оттам с друг влак ще пътуват в посока Варна. Национал­ният железопътен превоз­вач осигури превоз с автобуси между Реб­рово и Своге и за път­ниците от други преминаващи влакове до въз­с­тановяването на движението в учас­тъка.