Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ЕП призова България и Румъния да бъдат приети в Шенгенската зона възможно най-скоро

ЕП призова България и Румъния да бъдат приети в Шенгенската зона възможно най-скоро

ЕП призова България и Румъния да бъдат приети в Шенгенската зона възможно най-скоро

Окончателното решение е на Съвета на министрите, където все още има държави “против“

Eвропейс­ките депутати гласуваха резолюция за пъл­ното приемане на Бъл­гария и Румъния в Шен­ген. Докумен­тът, който няма законодателен харак­тер, беше приет с 514 гласа „за“, 107 „против“ и 38 „въз­дър­жал се“, съобщи БНР. Евродепутатите под­чер­тават, че под­ход в две стъпки — първо премах­ване на провер­ките на вът­реш­ните мор­ски и въз­душни граници и после на провер­ките на сухопът­ните, би довел до редица рис­кове, както и би могъл да окаже отрицателно въз­дейс­т­вие върху бъдещото раз­ширяване на Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво. Отлагането на пъл­ното присъединяване на Бъл­гария и Румъния към Шен­ген има негативни пос­ледици не само за двете страни, но и за Евросъюза като цяло, заявяват евродепутатите. Те под­чер­тават, че запаз­ването на вът­реш­ния граничен кон­т­рол или пов­тор­ното му въвеж­дане под­копава доверието на граж­даните в европейс­ките инс­титуции и интег­рацията. Той също има отрицателно икономическо въз­дейс­т­вие върху вът­реш­ния пазар на ЕС и износа и вноса от и за Бъл­гария и Румъния, изтък­ват евродепутатите. Те под­чер­тават, че раз­ширяването не трябва да се влияе негативно заради лип­сата на нап­редък в други политики на ЕС като политиката за убежище и миг­рация.

Дебатите по темата бяха в понедел­ник, като нито един от изказалите се не оспори, че двете страни напълно пок­риват критериите за целта. Еврокомисарят по образованието, кул­турата, младежта и спорта Тибор Нав­рачич също заяви, че Бъл­гария и Румъния са готови за прос­т­ран­с­т­вото за свободно движение, но припомни, че окон­чател­ната дума е на Съвета, който трябва да гласува единодушно за приемането им.

Съветът трябва незабавно да отвори Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво за Бъл­гария и Румъния, категоричен беше той. Все пак трябва да се вземе окон­чател­ното решение, а знаем, че за Съвета е необ­ходимо единодушие. Еврокомисията няма официална роля в този процес, уточни Нав­рачич. Под­к­репа за присъединяването на Бъл­гария и Румъния към Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво по време на снощ­ния дебат дек­ларираха и от Европейс­ката народна пар­тия, от групата на социалис­тите и демок­ратите, европейс­ките кон­сер­ватори и от пред­с­тавителите на либералите. За цялос­тно приемане на Бъл­гария и Румъния в Шен­ген нас­тоя евродепутатът от Пар­тията на европейс­ките социалисти и лидер на ПЕС Сер­гей Станишев. Той пред­с­тави пред колегите си в Страс­бург готов­ността на двете страни за включ­ване в прос­т­ран­с­т­вото за свободно движение. Пред БНР Станишев заяви, че ако София и Букурещ бъдат приети поетапно в Шен­ген, ще се съз­даде прецедент, за което това прос­т­ран­с­тво не е пригодено. Вредите за Бъл­гария и за Румъния ще са същес­т­вени. Основ­ната част от хората в Бъл­гария как пътуват — с автобуси, с влак, с коли, с какво ли не, обясни той като допълни, че страната ни трябва да се научи да отс­тоява интересите си, когато става дума за сериозни въп­роси.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...