Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 2200 българчета чакат да бъдат осиновени

2200 българчета чакат да бъдат осиновени

2200 българчета чакат да бъдат осиновени

2200 е броят на бъл­гар­четата, които чакат да бъдат осиновени, показ­ват дан­ните на национал­ния регис­тър. В него попадат малко над 1400 семейс­тва, тър­сещи своето дете, съоб­щава БНТ. Голяма част от вписаните в регис­търа деца са на въз­раст над 10 години и със специфични пот­реб­ности и заболявания. Това е една от причините меж­дународ­ните осиновявания да са по-успешни, смятат специалис­тите.

Според екс­перти от Цен­търа за общес­т­вена под­к­репа в Плов­див обаче сегаш­ната нор­мативна рамка за тай­ната на осиновяването и на произ­хода от части нарушава правата на децата. Преди 7 години Боряна Борисова от Плов­див среща своята малка дъщеря. Още в най-ранна въз­раст споделя с момичен­цето, че то е осиновено. Според екс­перти смяната на името и под­мяната на история и произ­ход често оказ­ват влияние върху децата. Темата е особено актуална, особено на прага на обсъж­дането на новата стратегия за детето 20192030 г, комен­тира аген­ция КРОСС. Недка Пет­рова, дирек­тор на Ком­п­лекса за социални услуги на деца и семейс­тва в Плов­див е категорична, че е положителна тен­ден­ция, че в общес­т­вото все повече се говори на тема осиновяване. От началото на година екипите на ком­п­лекса за социални услуги в Плов­див са обучили 50 семейс­тва кандидат-осиновители и са под­к­репили 17 домакин­с­тва, вече осиновили дете. Голяма част от страховете им са дали те самите биха могли да се справят като родители, дали ще се напас­нат с детето, дали ще могат да отговорят на тех­ните пот­реб­ности, какво ще стане когато детето порасне и започне да задава въп­роси, обясни Миг­лена Мих­тар­ска, психолог в Цен­тър за общес­т­вена под­к­репа – Плов­див.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие