Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Вотът на недоверие ще бъде внесен в диалог с лекари и пациенти

БСП: Вотът на недоверие ще бъде внесен в диалог с лекари и пациенти

БСП: Вотът на недоверие ще бъде внесен в диалог с лекари и пациенти

Левицата иска бързо да бъдат разкрити мотивите за бруталното убийство на журналистката в Русе: За подобно престъпление в Словакия премиерът подаде оставка, припомниха социалистите

“Готови сме с мотивите на вота на недоверие, но на заседание на ИБ на НС на БСП и на ръковод­с­т­вото на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ взехме решение да приложим нов под­ход при този вот на недоверие — не да го внесем в пар­ламента и да започ­нат пар­ламен­тарни кон­сул­тации с другите пар­тии и всички да смятаме гласове “за“ и “против“,  и да се със­редоточаваме около математичес­кия сбор– дали ще мине или не, а да започ­нем от извън­пар­ламeн­тарни кон­сул­тации“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията. Тя обясни, че тази сед­мица левицата ще се срещне с пред­с­тавители на пациен­т­ски организации, с Национал­ното сдружение на общин­с­ките бол­ници, с Лекар­с­кия съюз, с пред­с­тавители на общоп­рак­тикуващи лекари, на групите от хора, засег­нати, както от сегаш­ното със­тояние на здравеопаз­ването, така и от бъдещата  реформа, която пред­лагат ГЕРБ. “Бихме искали да обсъдим и нашата алтер­нативна визия за раз­витие на здравеопаз­ването, така както сме я пред­с­тавили във “Визия за Бъл­гария“.  Тази сед­мица ще със­редоточим усилията си в тези срещи, ще изс­лушаме всички и ще пред­с­тавим нашата алтер­натива на здравна реформа, ще обсъдим мотивите в трите им части– сегашно със­тояние на здравеопаз­ването, пред­ложения на ГЕРБ, пред­ложения на БСП за алтер­натива и едва след това ще внесем вота на недоверие в пар­ламента. Това най-вероятно ще бъде в понедел­ник“, зак­лючи Кор­нелия Нинова.

Лидер­ката на БСП комен­тира и актуал­ната тема за шокиращото убийс­тво на жур­налис­т­ката от Русе: „Убийс­т­вото на Вик­тория Маринова е още един елемент от несигур­ната среда в Бъл­гария“. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията и допълни: „Не приемаме тезата, че БСП полизитира темата с убийс­т­вото на Вик­тория Маринова. „Нап­ротив, мъл­чанието в такива случаи би било укоримо и неп­рос­тимо и ние за това призовахме не само пар­тиите, всички да не бъдем безучас­тни към това, което се случи. Светът реагира, миг­новено, бързо, крайно. От Америка, през Европа, Бал­кани – всички реагират. Какво очак­вате – основ­ните политически субекти в Бъл­гария да мъл­чат? Не, няма да мъл­чим. „Вторият голям политически проб­лем на всички ни е недоверието в инс­титуциите. Виж­дате с какъв скеп­тицизъм хората пос­рещат всичко, казано от инс­титуциите“, каза Нинова. Според нея доверието няма да се върне с мъл­чание в такива моменти.

БСП иска дейс­т­вия от правител­с­т­вото за раз­к­риване на мотивите за убийс­т­вото на жур­налис­т­ката в Русе и очаква кон­к­ретни мерки за защита на свободата на медиите. Това каза сек­ретарят на пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Крис­тиан Вигенин на прес­кон­ферен­ция.

Той отчете, че досега бъл­гар­ски жур­налист не е ставал жер­тва на подобно прес­тъп­ление и от нас зависи дали това ще бъде прецедент или ще се превърне в нещо нор­мално. 

Загубили сме вярата дър­жавата да раз­к­рие кой е извър­шителят, но и кой е поръчителят, ако има такъв. Това е третото отс­т­раняване на раз­с­лед­ващ жур­налист в Европа“, каза Йон­чева и отчете, че в Малта също е имало такъв случай. „В раз­с­лед­ването се включиха екипи на ФБР, екип от Холан­дия, екип от Европол. Всички те бяха изп­ратени да раз­с­лед­ват в Малта“, каза Йон­чева. По думите ѝ в Словакия също е имало такъв случай, който е предиз­викал протести и оставка на правител­с­т­вото.

Съд­бата на Георги Гер­гов е в ръцете на Плов­див­с­ката организация на БСП“, каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на пар­тията.

Във връзка със сдел­ката на Георги Гер­гов с ГЕРБ във Варна, Нинова заяви, че БСП не стига само до порицание.

Нашите общин­ски съвет­ници не гласуваха това пред­ложение в общината. Мисля, че бяха един­с­т­вените, които бяха против и въз­дър­жали се. Ние не спираме с думи, а показ­ваме с дейс­т­вия, че не одоб­ряваме такъв тип сделки. Що се отнася до пар­тийни сделки и решения пак в името на свободата и на свобод­ните решения, включително и в нашата пар­тия, съд­бата на Георги Гер­гов е в ръцете на Плов­див­с­ката организация“, каза Нинова. Тя под­черта, че мнения отгоре не се налагат.

Ако Плов­див­с­ката организация има нещо към него, тяхна воля е и свобода да решат какво да правят. Това, което беше в моите ком­петен­ции, го свър­ших преди година и нещо – изк­лючих го от Изпъл­нител­ното бюро“, каза Нинова.

В отговор на въп­рос кои са хората в БСП, които пишат есемеси до премиера Борисов и какво искат от него, Нинова отговори: „Досега говорихме за свобода на медии, на слово, за свободна дър­жава. Ще кажа след­ното по този повод. Живеем в свободна дър­жава, всеки е свободен човек да води корес­пон­ден­ция с когото иска и както намери за добре и си носи отговор­ност за тези дейс­т­вия. Всеки да се чув­с­тва и да бъде свободен в Бъл­гария да си общува, с когото иска. Ние етикети като „предатели“ и т.н. не лепим. Бъдете свободни хора, пишете с когото искате, но мис­лете за това, което пишете, защото всеки трябва да носи отговор­ност“, заяви още лидерът на БСП.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие