Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 130, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Все още няма заподозрян за убийството на Виктория Маринова

Все още няма заподозрян за убийството на Виктория Маринова

Все още няма заподозрян за убийството на Виктория Маринова

Световните медии гръмнаха с новината за бруталното престъпление в Русе, третото премахване на разследващ журналист в Европа

Все още няма заподоз­рян за жес­токото убийс­тво на телевизион­ната водеща Вик­тория Маринова в Русе, съобщи Би Ти Ви. Тялото на 30-годишната жена беше намерено на брега на Дунав в събота. Била е убита по особено жес­ток начин, като преди това е била изнасилена. Почти всеки ден тя е бягала край Дунав. Пред приятели казала в събота, че отива там, за да тренира за кроса в резер­вата „Сребърна”. След няколко часа близ­ките ѝ започ­ват да я тър­сят, но телефонът ѝ бил изк­лючен. Малко след 14 ч. случаен минувач подава сиг­нал за петна от кръв и необичайни пред­мети.

Вчера вечерта в памет на жур­налис­т­ката се организират бдения в Русе, Стара Загора, Плов­див и София. В Русе днес прис­тиг­наха вът­реш­ният минис­тър Младен Маринов и глав­ният прокурор Сотир Цацаров. Те ще присъс­т­ват на съвещанието в облас­т­ната дирек­ция на МВР. От полицията обявиха още вчера, че се работи по всички вер­сии. Проверяваме лица от кон­тин­гента, които са склонни към извър­ш­ване на такива прес­тъп­ления, продъл­жаваме установяването на лица, които евен­туално да са свидетели на факти и обс­тоятел­с­тва, обясни комисар Теодор Атанасов, дирек­тор на ОД на МВР в Русе. И кметът на Русе Пламен Стоилов призова граж­даните за съдейс­т­вие. Извър­шителят, кол­кото и да е нагъл, кол­кото и да е брутален, значи той е човек. Той кон­так­тува, той говори с някого, той вероятно има някакви белези от тая борба, която се е водила. Той ще каже някъде нещо, някой ще го види, някой ще го чуе. Значи нека всички граж­дани, които имат инфор­мация, която може да бъде полезна по случа да тър­сят органите на МВР, апелира Стоилов. Общината ще търси вариант за снаб­дяването на кея с видеонаб­людение. Меж­дув­ременно светов­ните медии гръм­наха с новината за жес­токото убийс­тво на Вик­тория Маринова. Почти всички отразяват случая, опис­вайки изк­лючител­ната брутал­ност на прес­тъп­лението. Светов­ните медии под­чер­тават, че това е третото убийс­тво на жур­налист в Евросъюза, който е загубил живота си от 2017 г. насам. Раз­с­лед­ващи жур­налисти преди това изгубиха живота си в Малта и Словакия. ЕК очаква бързо и задъл­бочено раз­с­лед­ване от отговор­ните власти, което да изп­рави винов­ниците пред правосъдието и да изясни дали това нападение е било свър­зано с работата на жер­т­вата. Трябва да нап­равим необ­ходимото, за да могат жур­налис­тите в безопас­ност да дават без­цен­ния си принос за демок­ратич­ните ни общес­тва, добави говорител на Еврокомисията. Жан-Клод Юнкер за със­тоянието на ЕС, в която Юнкер отбеляза, че Европа винаги трябва да бъде място, където свободата на жур­налис­тите е свещена.

България

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу началн…

Прочети още:

Loading...

Икономика

„Международните фактори“ виновни за скъпите горива

В следващите месеци може да видим и цени от 4 лева за литър

Ако актуализираният Закон за дър­жав­ния бюджет бъде обнарод­ван в броя на Дър­жавен …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие