Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) НЯКОЛКО ДОБРИ ДУМИ ЗА БОЖИДАР

НЯКОЛКО ДОБРИ ДУМИ ЗА БОЖИДАР

Почина един добър човек. Мир на праха му!

Проф. Божидар Димит­ров беше не само мой приятел. Той беше иск­рен приятел и на Универ­ситета по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии (УниБИТ). Мъчно ми е за загубата на Божидар, но никога няма да заб­равя неговото родолюбие и неговия непод­п­равен пат­риотизъм.

Спом­ням си един случай, който ще остане завинаги в моето съз­нание. По мое пред­ложение Академич­ният съвет на УниБИТ беше готов да вземе решение за удос­тояването на Божидар Димит­ров със званието „Почетен професор“. Преди това обаче, реших да се допитам до акад. Петър Кен­деров — мой бивш универ­ситет­ски преподавател, а по-късно и приятел. Отговорът на академика беше след­ният: „Стояне, не се колебай. Та той народът вече го е нарекъл професор. Няма по-голямо приз­нание от това“.

По-късно, в съот­вет­с­т­вие със закона, Божидар Димит­ров стана редовен професор в УниБИТ, по кон­курс, обявен за нуж­дите на Национал­ния исторически музей.

Преди няколко дни го потър­сих по телефона и го попитах на какъв адрес да му изп­ратя официална покана за церемонията по удос­тояването на г-н Джефри ван Орден със званието „Doctor Honoris Causa“ на УниБИТ. Божидар ме изс­луша и ми отговори с болка в гласа: За съжаление, приятелю, вече нямам друг адрес, освен домаш­ния … Нека някой да донесе поканата вкъщи.

Сбогом Божидаре! Сбогом приятелю!

Проф. Стоян Ден­чев

Рек­тор на УниБИТ

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...