Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 238, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Правозащитни организации предупреждават - ГПК ограничава правата на пострадалите при катастрофи

Правозащитни организации предупреждават - ГПК ограничава правата на пострадалите при катастрофи

Правозащитни организации предупреждават - ГПК ограничава правата на пострадалите при катастрофи

Промените в Граж­дан­с­кия процесуален кодекс (ГПК) ограничават правата на пос­т­радалите при катас­т­рофи, бие тревога Бъл­гар­с­ката асоциация на пос­т­радали при катас­т­рофи. В позицията се посочва, че с пред­ложените изменения в ГПК се лик­видира правото на избор, което пот­ребителите имат съг­ласно сега дейс­т­ващите раз­поредби на закона. Дейс­т­ващите раз­поредби на кодекса дават правото на избор на всеки бъл­гар­ски граж­данин, да избере пред кой съд да предяви своя иск срещу зас­т­раховател, банка, мобилен оператор и т.н. – пред съда по неговия пос­тоянен адрес или пред съда по седалището на ответ­ника, уточ­няват от организацията. Пред­ложените изменения в раз­поред­бите на чл. 113 и чл. 115, ал. 2 от ГПК задъл­жават пот­ребителя да търси правата си само и един­с­т­вено в съдилището по лич­ния му пос­тоянен адрес, което на прак­тика ще доведе до ограничаване на дос­тъпа му до правосъдие. Ако пред­ложените промени влязат в сила, то ще се стигне до блокиране на делата с години, предуп­реж­дават от Асоциацията. Една от причините, които биха довели до това е лип­сата на дос­татъчно вещи лица на много места в страната. В много от съдеб­ните райони броят на вещите лица е изк­лючително оскъден, което често довежда до неоп­рав­дано забавяне на делата, се казва в позицията. Ако въп­рос­ната промяна бъде въведена, тя ще бъде свър­зана с допъл­нителни раз­ходи за адвокат­ски услуги за зас­т­рахователи, банки, мобилни оператори, което неминуемо ще доведе до повишаване на цената на задъл­жител­ната зас­т­раховка „Граж­дан­ска отговор­ност“, бан­ковите такси и так­сите на мобил­ните оператори. Днес в БТА ще бъде пред­с­тавен и Док­лад за извър­шена проверка на Инс­пек­тората към Вис­шия съдебен съвет за 2018 г. Организатори са Бъл­гар­ска асоциация на пос­т­радали при катас­т­рофи, Федерация на пот­ребителите в Бъл­гария, Бъл­гар­ска асоциация за зак­рила на пациен­тите, Асоциация „Активни пот­ребители”.

Икономика

Loading...

Спорт

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Рекордна седма “Златната топка“ за Лео Meси

Лионел Меси спечели рекор­дна седма “Златна топка“. Аржен­тинецът изп­ревари Роберт Леван­дов­ски (Байерн, Полша) за цен­ния приз за 2021 година в…

Прочети още:

Loading...

Свят

Барбадос е най-новата република в света

Бар­бадос официално се обяви за най-новата репуб­лика в света, като отс­т­рани кралица Елизабет II като дър­жавен глава. На тър­жес­т­вената церемон…

Прочети още:

Loading...

Земеделие