Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон26102020

Брой 205, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Скоростен влак по „пътя на коприната” ще свързва Истанбул със София

Скоростен влак по „пътя на коприната” ще свързва Истанбул със София

Като продъл­жение на “пътя на коп­рината“ от Китай пред­с­тои да се изг­ради двойна жп линия за скорос­тен влак между Одрин и Истан­бул с идеята да продължи през Плов­див до София. Това съобщи облас­т­ният управител на Одрин Гюнай Йоз­демир пред пред­с­тавители на бъл­гар­ски медии, цитиран от БТА

За целта с приоритет ще се раз­вива жп гарата на гранич­ния пункт Капъкуле, за да може да под­държа трафикът и на скорос­т­ните влакове, и на товар­ните. Товар­ните линии ще се изведат за движение по отделна линия, допълни облас­т­ният управител. 

Бъл­гария поетапно осъщес­т­вява проект за модер­низация на жп линията от София до Свилен­г­рад като част от високос­корос­т­ните учас­тъци вече са готови. Финан­сирането е от еврофон­довете и от бюджета. 

Валията определи Плов­див като важен за Одрин пред­вид логис­тич­ната позиция, която има и за железопът­ния, и за автомобил­ния тран­с­порт. По думите му в бъдеще товарите, превоз­вани сега с автот­ран­с­порт, ще се пренасочат към желез­ницата. За това вече има нап­равени пос­тъпки в двус­т­ран­ните раз­говори между двете дър­жави на ниво минис­три, уточни Йоз­демир. 

Одрин вече има под­писан протокол за сът­руд­ничес­тво в областта на икономиката, социал­ните дей­ности и кул­турата с Раз­г­рад и целта е този модел да се приложи като еталон и с други градове и региони, добави валията. Плановете включ­ват инвес­тиции на тур­с­кия биз­нес в Раз­г­рад­ско като пър­вата вече е факт — фаб­риката за ядки, във връзка с която тази година вече има засети и 6 000 дка нахут.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...