Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Съдът освободи Желяз Андреев

Съдът освободи Желяз Андреев

Съдът освободи Желяз Андреев

Окръж­ният съд в Доб­рич освободи от ареста с мярка под­писка 29-годишния Желяз Анд­реев, за когото има искане от САЩ да бъде екс­т­радиран заради нарушаване на ембар­гото срещу Сирия, съобщи Би Ти Ви. Пред съда младият мъж обясни, че като служител в меж­дународна фирма не е можел да извърши как­вото и да било дейс­т­вие без сан­к­цията на начал­ниците си и в този смисъл няма как да носи вина за нап­равеното от фир­мата, в случая – дос­тавка на части за Сирийс­ките авиолинии. Съдът мотивира решението си да го освободи с това, че има малка вероят­ност обвиняемият да се укрие, тъй като е с пос­тоянен трудов договор, не е бил осъж­дан и лично се е явил, след като е бил призован да свидетел­с­тва. Пар­тията на Валери Симеонов НФСБ меж­дув­ременно призовава бъл­гар­с­ките власти, включително и съдеб­ната, да не се под­дават на вън­шен натиск, свидетел­с­тва Епицен­тър. Пат­риотите са категорични, че няма доказател­с­тва, че Анд­реев е нарушил ембарго върху Сирия, най-малкото, защото такова ембарго Бъл­гария и дори Европа не е налагала. Няма доказател­с­тва, и че Анд­реев е фал­шифицирал документи. Няма и доказател­с­тва, че Анд­реев е нарушил който и да било бъл­гар­ски закон. От пар­тията напом­нят на бъл­гар­ска Прокуратура и Минис­тер­с­тво на вът­реш­ните работи, че по Кон­с­титуция те са задъл­жени да защитават бъл­гар­с­ките закони и граж­дани, а не да се превиват под натиск на чужда дър­жава. И от пар­тия „Въз­раж­дане” се ангажираха със случая на арес­тувания по искане на САЩ бъл­гарин Желяз Анд­реев. Пред­седателят на пар­тията Кос­тадин Кос­тадинов заяви пред медиите, че това е политически, а не криминален казус и пос­тавя редица въп­роси относно независимостта на страната ни и на съдеб­ната ни сис­тема. От „Въз­раж­дане“ считат, че бъл­гар­с­ката прокуратура е взела страна по случая, определяйки задър­жания като прес­тъп­ник, който има съучас­т­ници. Кос­тадинов поясни, че е чел спогод­бата между Бъл­гария и САЩ за екс­т­радиция на издир­вани лица, която е приета от през 2008 г., и счита, че тя защитава изцяло американ­с­ките интереси. По негова инфор­мация, е много трудно да се получи инфор­мация от съдеб­ната сис­тема за екс­т­радираните бъл­гари, но те са десетки, докато срещу американци не е вземана подобна мярка. Кос­тадинов припомни, че САЩ не допус­кат техни поданици да бъдат съдени в друга дър­жава. Според лидера на „Въз­раж­дане“ в бъл­гар­с­ката съдебна сис­тема има страх от комен­тари по теми, свър­зани със САЩ и това се дължи на факта, че мнозина магис­т­рати преминават обучения и семинари, финан­сирани от Фон­дация „Америка за Бъл­гария“. „Управ­ляват ни хора, които се наричат пат­риоти, а са готови да хвър­лят всеки бъл­гар­ски граж­данин на който го поиска“, комен­тира Кос­тадинов. Той призова всички бъл­гари да зас­танат зад Желяз, защото „днес е той, а утре може да сме ние“.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие