Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 273, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП готви дългосрочна визия за развитието на България

БСП готви дългосрочна визия за развитието на България

БСП готви дългосрочна визия за развитието на България

Социалистите приеха специална декларация във връзка с Деня на Тракия

БСП ще пред­с­тави визия за Бъл­гария на голямо национално съвещание. В него ще учас­т­ват общин­с­ките и облас­т­ните пред­седатели на пар­тията, кметове, общин­ски съвет­ници, депутати и членовете на Национал­ния съвет на левицата. Това обяви на вчераш­ното заседание на НС на БСП пред­седателят на пар­тията Кор­нелия Нинова. Дата на форума ще бъде определена от Изпъл­нител­ното бюро и се очаква да е през май.

В края на април пред­с­тои посещение на делегация на ПЕС в София, с която ще бъдат обсъдени леви политики. В началото на април е пред­видено посещение на лидера на БСП Кор­нелия Нинова в Черна гора и Албания, където тя ще се срещне с лидерите на пар­тии от политичес­кото семейс­тво. За 16 май, в София, е нас­рочена среща на премиерите, комисарите и пред­седателите на леви пар­тии от Европа.

Продъл­жават и изнесените заседания на ИБ на БСП в страната. След­ващото е пред­видено за 27 март в Пазар­джик, където ще бъдат обсъдени мес­тни проб­леми и политики и организационни въп­роси. 

Борисов да заяви ясно на Ердоган, че не приемаме думите му за Кър­джали

Национал­ният съвет на БСП прие и дек­ларация за Деня на Тракия — 26 март. С нея социалис­тите нас­тояват “справед­ливото искане за обез­щетението на тракийс­ките бъл­гари да бъде пос­тавено пред тур­с­ката страна на най-високо ниво“. В документа се казва още, че ролята на страната ни на пос­ред­ник между Европа и Тур­ция не бива да е за сметка на бъл­гар­с­кия национален интерес. “Изказ­ването на тур­с­кия президент Ердоган за душев­ните граници до Кър­джали е провокация към национал­ния суверенитет и териториал­ната цялост на Бъл­гария. То е неп­рием­ливо. Премиерът Борисов да заяви тази позиция на срещата на 26 март“, пише още в дек­ларацията.

Членовете на НС на БСП решиха още да приемат поканата на Съюза на Тракийс­ките дружес­тва да се включат в отбеляз­ването на Деня на Тракия. В дек­ларацията си социалис­тите призовават още “да бъдем единни и единодушни в национал­ните си приоритети, независимо от политичес­ките си въз­г­леди и прис­т­рас­тия“.

КАРЕ: Левицата под­писа споразумение с македон­с­ките социалисти

ЗЕМЯ припомня, че в петък и събота лидерът на БСП Кор­нелия Нинова обсъди с македон­с­кия премиер Зоран Заев двус­т­ран­ните отношения между Бъл­гария и Репуб­лика Македония и пер­с­пек­тивите на Запад­ните Бал­кани за присъединяване към ЕС. Двамата под­писаха двус­т­ранно споразумение за пар­т­ньор­с­тво между СДСМ и БСП. “Оценяваме високо доб­рото сът­руд­ничес­тво между нашите две дър­жави, откакто Зоран Заев е премиер. То е пример за доб­росъсед­с­тво и приятел­с­тво”, заяви пред­седателят  на БСП Кор­нелия Нинова по време на срещата. Тя под­черта, че  доб­рите политически кон­такти трябва да доп­ринесат в по-голяма степен за засил­ване и на търговско-икономическите връзки. „Най-високо салдо сме имали през 2011 г. В пос­лед­ните години то се движи между 400 и 700 млн. евро, което не отговаря на нашите въз­мож­ности. Бъл­гар­с­ките малки и средни фирми могат да намерят благоп­риятен пазар в Македония, както и македон­с­ките у нас. Трябва да нап­равим всичко въз­можно, пър­вата сесия на смесената комисия за икономическо сът­руд­ничес­тво да се със­тои до края на тази година, както и да насър­чим работата на Македоно-Българската стопан­ска камара”, под­черта лидерът на БСП.

Изразихме пълна под­к­репа за усилията на Репуб­лика Македония за влизане в ЕС, както и готов­ност за сът­руд­ничес­тво, защото БСП осъщес­тви присъединяването на Бъл­гария и поз­наваме процесите”, посочи Кор­нелия Нинова. „Поехме взаимни ангажименти да насър­чаваме политичес­ките кон­такти между двете пар­тии на рав­нище пар­тийни органи, пар­ламен­тарна група, мес­тна власт, младежки струк­тури, струк­тури на жените”, каза също лидерът на БСП.

Нинова подари на Заев икона на 200 години, изоб­разяваща Светите братя Кирил и Методий.

България

Икономика

Култура

Защо “Мечо Пух“ направи нещастен автора си и го раздели със сина му

Защо “Мечо Пух“ направи нещастен автора си и го раздели със сина му

140 години от рождението на световноизвестния писател Алън Александър Милн

“На този свят има два вида хора — едните харес­ват Мечо Пух, другит…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новият треньор на Лудогорец подмладява отбора

Анте Шимунджа пусна в първата контрола седем футболисти до 23 години

Новият треньор на Лудогорец Анте Шимун­джа взе смело решение още в пър­вия…

Прочети още:

Loading...

Свят

СЗО: Пандемията не е приключила, рекорден ръст на новозаразените в Европа

СЗО: Пандемията не е приключила, рекорден ръст на новозаразените в Европа

Гърция продължава Covid мерките още една седмица

Ръководителят на Светов­ната здравна организация Тед­рос Аданом Геб­рейесус предуп­реди световни…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните в по-бедните държави от ЦИЕ са поскъпнали значително, а в България- най-много

Храните в по-бедните държави от ЦИЕ са поскъпнали значително, а в България- най-много

Докато в рамките на ЕС Евростат отчете увеличение с 2,9% на храни и напитки за ноември, в България поскъпването е с 6,8 на сто

Правител­с­т­вата…

Прочети още:

Loading...