Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Доайенът на българската дипломация Борис Цветков на 100 години

Доайенът на българската дипломация Борис Цветков на 100 години

Доайенът на българската дипломация Борис Цветков на 100 години

Днес своя сто годишен юбилей отбелязва големият бъл­гар­ски дип­ломат Борис Цвет­ков. Ветеранът на антифашис­т­ките борби и на делото по утвър­ж­даването на меж­дународ­ния прес­тиж на социалис­тическа Бъл­гария е роден в село Хотово край Мел­ник, бил е рем­сист и пар­тизанин в отряд „Яне Сан­дан­ски”. След 9 сеп­тем­ври 1944 г. се отдава на дип­ломатичес­ката професия: сът­руд­ник на Вън­шно минис­тер­с­тво, съвет­ник в посол­с­т­вото в Швей­цария, пос­ланик в Алжир от 19621966 г., в Италия от 19701976 г., а от 19801988 г. е пос­тоянен пред­с­тавител на Бъл­гария в ООН, както и в Съвета за сигур­ност на светов­ната организация в периода, в който сме били ротационен член на Съвета. В останалите периоди е заемал високи длъж­ности: зам.-завеждащ отдел „Вън­шна политика и меж­дународни връзки” на ЦК на БКП, замес­т­ник и първи зам.-министър на вън­ш­ните работи, пред­седател на Национал­ния комитет за европейски сигур­ност и сът­руд­ничес­тво. Избиран е три ман­дата за кандидат-член на ЦК на БКП, както и два ман­дата за член на Цен­т­рал­ния комитет. Носител на редица дър­жавни отличия, а през 2008 г-. – и на най-високия орден „Стара Планина Първа степен”.

В поз­д­равителен адрес на БАС, под­писан от пред­седателя на организацията Симеон Игнатов се отбелязва: „Неговият живот е богат на събития. Веков­ният му жиз­нен път е славна история на борба, пос­ветена на Бъл­гария.

Другарят Борис Цвет­ков е един от ръководителите на БОНСС в СУ “Кл. Охрид­ски“, полит­комисар на Светов­рачан­с­кия отряд “Яне Сан­дан­ски“, пар­тиен деец, пос­ланик, член на ЦК на БКП. Той е пламенен родолюбец. Винаги ком­петен­тно, смело и без­ком­п­ромисно е отс­тоявал интересите на страната по света, отдавал знания и сили за духов­ния и материален прог­рес на майка Бъл­гария. Желаем Ви, скъпи другарю ЦВЕТ­КОВ, здраве, бод­рост и щас­т­ливи старини през Вашето второ столетие! Чес­тит юбилеен праз­ник!”, се казва още в поз­д­рав­лението на антифашис­тите.

ЗЕМЯ се присъединява към поз­д­равите към големия бъл­гарин Борис Цвет­ков, желае му крепко здраве, дъл­голетие и къс­мет.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие