Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Властта прикрива престъпления около оградата по границата

БСП: Властта прикрива престъпления около оградата по границата

БСП: Властта прикрива престъпления около оградата по границата

Дър­жавата трябва да е на граж­даните, а не на тарикатите, организирали аферите със суджука, с ремонта на НДК, „Хасково-гейт”, продаж­бата на ЧЕЗ, категорични са от левицата

Оградата на границата е като швей­цар­ско сирене. По нея се правят безоб­разия. Поп­рав­ката в Закона за общес­т­вените поръчки ще замаже прес­тъп­ления“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Иван Иванов от пар­ламен­тар­ната трибуна. Той под­черта, че когато се работи по един обект, има гаран­ционен срок от 5 години. „С промяната в закона, тези гаран­ционни срокове няма да работят. Злат­ната ограда-искат да нап­равят златна дупка. Като се стопи снегът, най-вероятно и оградата ще замине“, комен­тира народ­ният пред­с­тавител. Според него управ­ляващите искат да дадат въз­мож­ност на определени лич­ности да хар­чат отново дър­жавни пари, при положение, че там вече са изхар­чени над 250 млн. лв. „В момента прокуратурата прави проверка и има досъдебно произ­вод­с­тво. Очевидно са установени данни за извър­шено прес­тъп­ление и се опит­ват да прик­рият това прес­тъп­ление“, каза още той. Иванов е категоричен, че пар­ламен­тът не трябва да бъде прев­ръщан в съучас­т­ник в една мащабна кражба. „Работата на народ­ните пред­с­тавители е да приемат закони, които са в полза на бъл­гар­с­ките граж­дани. Всички сме виж­дали сним­ките от границата, неп­рекъс­нато хващат бежанци във вът­реш­ността на страната. Това означава, че те са проник­нали отнякъде и тази ограда не е добре. Оградата дори не ги въз­пира“, каза още Иванов.

Управ­ляващите правят пред­ложения за промени в закона, за да няма проз­рач­ност. За да не може да се срав­нят офер­тите за под­дръжка на оградата и за да се прик­рият далаверите, нап­равени по строежа на оградата, а и сега по под­дръж­ката на оградата“, допълни Филип Попов. Той обясни, че само за половината от оградата, за под­дръж­ката са необ­ходими около половин милион на година.

Ние не искаме да оставим дър­жавата на тарикатите“, категорично заяви народ­ният пред­с­тавител от левицата Атанас Кос­тадинов. „Имайки пред­вид казуса с НДК, Хас­ково, аферата ЧЕЗ, идва време и то е наб­лижило, когато ще трябва да зас­танем от двете страни на една линия. На линията няма да зас­танем от ляво или дясно – няма да е политическа. Това ще бъде линията, на която всеки ще избере да зас­тане – дали да оставим дър­жавата на граж­даните или на тарикатите. С тази промяна в закона няма да бъдем с ГЕРБ от една страна на линията“, каза още той.

Кога Борисов е иск­рен за ЧЕЗ, пита социалис­тът Жельо Бой­чев

След­ващият втор­ник ще има въп­роси към вън­ш­ното и финан­совото разуз­наване по повод финан­сирането на сдел­ката. Още повече, че и премиерът беше казал, че имало руско, грузин­ско финан­сиране. Сега инс­титуциите трябва да дадат инфор­мация доколко финан­сирането е проб­лем за национал­ната ни сигур­ност”, посочи пред­седателят на комисията за ЧЕЗ и допълни, че има искане за изс­луш­ване на Гинка Вър­бакова от двата син­диката”. Това обяви депутатът от БСП Жельо Бой­чев.

  „Ако министър-председателят и правител­с­т­вото си бяха на мяс­тото, нямаше да има нужда и от комисията за ЧЕЗ. Министър-председателят, от самото начало, на 24 часа, си променя мнението – от нищо не знаещ до човек, който казва, че дър­жавата влиза в сдел­ката”, каза пред­седателят на комисията. Той допълни, че дей­ността на ЧЕЗ е извър­шена на територията на Бъл­гария и се регулира от дър­жавата ни, от бъл­гар­с­ките инс­титуции, от бъл­гар­с­ките регулатори, а някои искат да прех­вър­лят отговор­ността на чеш­ката дър­жава, поради което се стигна почти до меж­дународен скан­дал. „Ще поканим и министър-председателят да каже– как и по какъв начин дър­жавата ще учас­тва в сдел­ката и какво доведе до промяна на мнението на правител­с­т­вото”, каза също Бой­чев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие