Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Патриарх Неофит се срещна с новия представител на Руската църква архимандрит Васиан Змеев

Патриарх Неофит се срещна с новия представител на Руската църква архимандрит Васиан Змеев

Патриарх Неофит се срещна с новия представител на Руската църква архимандрит Васиан Змеев

Негово светейшество пожела на духовния посланик на сестринската църква плодотворно служение

Новият пред­с­тавител на Под­ворието на Рус­ката правос­лавна цър­ква – Мос­ков­ска пат­риар­шия в София Архиман­д­рит Васиан Змеев се срещна вчера с Бъл­гар­с­кия пат­риарх Неофит. Срещата се със­тоя в сградата на Софийска света мит­рополия. Архиман­д­рит Васиан, който е новият пред­с­тоятел на храм-подворие “Св. Николай Мир­ликийски“, благодари за срещата и предаде поз­д­рав от Рус­кия пат­риарх Кирил. Той раз­каза на Негово Светей­шес­тво за досегаш­ното си служение в Беларус, както и за работата си в Мос­ков­с­ката духовна академия. Той добави още и това, че ще продължи изг­радените добри отношения между под­ворието и Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква. Пат­риарх Неофит изказа своите благопожелания към Рус­кия пат­риарх Кирил, а на новия пред­с­тоятел на рус­кото под­ворие у нас, пожела благодатно и пол­зот­ворно служение. Припом­няме, че по решение на Св. Синод на РПЦ-МП от 7 март т.г. пред­с­тоятелят на храма-подворие у нас бе сменен. Досегаш­ният пред­с­тоятел — архим. Филип Васил­цев, бе изп­ратен на служение в гр. Бей­рут, Ливан като втори пред­с­тавител на Рус­кия пат­риарх там. Той отпътува от София на 16 март, а в сайта на Бъл­гар­с­ката пат­риар­шия събитието бе описано така: „С въз­г­ласи „дос­тоен”, многолет­с­т­вие и ръкоп­ляс­кания енорията при храма-подворие на Рус­ката правос­лавна цър­ква в София изп­рати своя пред­с­тоятел Негово Високоп­реподобие архим. Филип (Васил­цев) на Неделя Кръс­топок­лонна. След Литур­гията и молебена с водос­вет, оглавен от архим. Филип, сек­ретарят на под­ворието йеромонах Зотик Гаев­ски говори от името на свещенос­лужителите и енориашите при храма-подворие и припомни, че в цен­търа на столицата на католичес­кия свят – Рим отец Филип, по време на служението си там, е съг­радил величес­т­вения руски правос­лавен храм „Св. Екатерина”, а тук в София негово дело са два храма — изцяло обновения отвън и отвътре Руски храм „Св. Николай”, но и неръкот­вор­ния „храм” от тази сплотена около него жива правос­лавна енория. Отец Зотик изтъкна, че няма да е никак пресилено, ако кажем, че за тези седем години служение в Бъл­гария архиман­д­рит Филип нап­рави за Рус­кото под­ворие, тол­кова, кол­кото е нап­равено за пос­лед­ните 100 години. Отец Филип, като изрази раз­бирането си, че сам не би успял в нищо, благодари на всеки, дал своя принос в делата на под­ворието и поиска прошка, ако с нещо сторено или нес­торено от него поради човеш­ката си немощ е нас­кър­бил някого.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...