Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Детското отделение в болницата в Сандански е пред закриване

Детското отделение в болницата в Сандански е пред закриване

Детското отделение в болницата в Сандански е пред закриване

Дет­с­кото отделение в бол­ницата в Сан­дан­ски зат­вори врати и не приема пациенти от няколко дни, предуп­реди БНТ. Лип­с­вaт педиатри, които да дават дежур­с­тва в медицин­с­кото звено. Спеш­ните случаи се тран­с­пор­тират до бол­ницата в съсед­ния град Пет­рич, който е на около 30 километра раз­с­тояние. Все още не е ясно кога ще бъде въз­с­тановен приемът на мал­ките пациенти в крилото в Сан­дан­ски. До зак­риването се стигна преди няколко дни, когато двама от педиат­рите са напус­нали отделението в бол­ницата. В момента там вече има един лекар, който обс­лужва вече приетите пациенти, но е спрян приемът на всички останали. Децата, които имат нужда от спешна помощ се тран­с­пор­тират до отделението в Пет­рич. От общината казаха, че има осигурени дос­татъчно автомобили за това, така че няма да останат необ­с­лужени пациенти. Според инфор­мация на БНТ, въп­реки водените преговори с педиат­рите от отделението в Сан­дан­ски, те отказ­ват да започ­нат работа там с мотива, че са прекалено натоварени в час­т­ните си кабинети. Дет­с­кото отделение в крилото в Пет­рич раз­полага с 25 легла.

Югозапад­ната бол­ница обс­лужва четири общини — Кресна, Струмяни,Сандански и Пет­рич.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...