Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокуратурата: Прехвърлянето на задължения на МВР на частници е риск за държавността

Прокуратурата: Прехвърлянето на задължения на МВР на частници е риск за държавността

В Кон­с­титуцията е записано, че осигуряването на общес­т­вения ред е задъл­жение на Минис­тер­ски съвет. Дър­жав­ната политика в тази област се осъщес­т­вява от МВР. Това напомни в сут­реш­ния блок на БНТ говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова. Прех­вър­лянето на тези задъл­жения на час­тни субекти съз­дава риск да се стигне до раз­пад на дър­жав­ността. Затова глав­ният прокурор поиска част от раз­поред­бите в Закона за час­т­ната охранителна дей­ност да бъдат обявени за противокон­с­титуционни. С тези раз­поредби се съз­дава риск за нарушаване на правата на бъл­гар­с­ките граж­дани. Предос­тавят се права на час­тни лица, как­вито законът е пред­видил за служителите на МВР, заяви Арнаудова. Бъл­гар­с­ките граж­дани вече плащат за охрана чрез данъците си, недопус­тимо е втори път да трябва да плащат за същата услуга, под­черта Румяна Арнаудова.

Същината на проб­лема е, че бъл­гар­с­ките граж­дани все по-рядко се обръщат към органите на МВР за съдейс­т­вие. Нашият призив към бъл­гар­с­ките граж­дани е да подават сиг­нали и да имат куража да кажат истината, за да се справяме с прес­тъп­ността, добави говорителят на глав­ния прокурор.

Нова екс­пер­тиза извади нова вер­сия за трагедията в Хит­рино. Тя е нап­равена по поръчка на ком­панията „Бул­мар­кет”, соб­с­т­веник на взривилите се цис­терни. И доказва, че не превишена скорост, а проб­лем на рел­сите е причина за влаковата катас­т­рофа. Прокуратурата обаче не приема тези доказател­с­тва. Защо? Арнаудова обясни: „На мяс­тото на произ­шес­т­вието са извър­шени множес­тво огледи. Изгот­вени са и множес­тво екс­пер­тизи. Раз­полагаме с гласни доказател­с­т­вени сред­с­тва и с екс­пер­тни зак­лючени. Вер­сията, която вчера бе пред­с­тавена от „Бул­марекет“, е била пред­мет на нашето раз­с­лед­ване. „Категорични са екс­пер­т­ните зак­лючение, че един­с­т­вената причина за въз­ник­ването на това тран­с­пор­тно произ­шес­т­вие, е високата скорост, с която са се движили и нав­лизането в района на гарата с двойно по-високо скорост. Не е на лице, как­вото и да е съп­ричиняване, не е на лице тех­нически проб­лем по инф­рас­т­рук­турата и това е категорично установено още на досъдеб­ното произ­вод­с­тво“, под­черта тя

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...