Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 11 кмета поискаха спешни мерки за срутището на пътя Смолян - Мадан

11 кмета поискаха спешни мерки за срутището на пътя Смолян - Мадан

11 кмета поискаха спешни мерки за срутището на пътя Смолян - Мадан

В писмо до премиера, омбуд­с­мана и всички дър­жавни инс­титуции кметовете на 11 смолян­ски села в района на Мадан, които останаха без дос­тъп заради срутище на глав­ния път Смолян — Мадан, нас­тояват за спешни мерки за раз­чис­т­ване на път­ната връзка, съобщи БНР. Преминаването през срутището е рис­ковано, а алтер­натив­ният мар­ш­рут е с 50 километра по-дълъг, а изминаването му отнема около час и половина. Кметът на село Тарън Явор Говедаров и още 10 кмета се обединиха в писмо до всички дър­жавни инс­титуции и нас­тояват за взимане на спешни мерки. Те предуп­реж­дават, че социал­ното нап­режение в населените места расте ежед­невно. Нор­мално е хората да са притес­нени, а от това срутище не е засег­нат само пътят, а и други комуникации. Най-важното е и водоп­роводът, който снаб­дява 11 населени места и е под въп­рос — може да останем и без вода. Ние пред­лагахме в най-кратък срок да се нап­рави обход­ният път от Тикал­с­кото дере до Влахово. Искаме най-спешно да се изясни произ­ходът на срутището, да се уточ­нят нещата с водоп­ровода и елек­т­ричес­ките проводи. Друго искане на кметовете е за ученически бус, който да извозва децата за училище. Зам.-областният управител Анд­риан Пет­ров обеща в в след­ващите дни да бъде осигурен на хората тран­с­порт, с който да могат да преминават от двете страни на срутището. С Регионал­ното управ­ление по образование ще нап­равим схемата за извоз­ването на децата, увери още Пет­ров.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...