Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кандидатите за шеф на комисията 'Антикорупция' готови да се явят на тест за почтеност

Кандидатите за шеф на комисията 'Антикорупция' готови да се явят на тест за почтеност

Кандидатите за шеф на комисията 'Антикорупция' готови да се явят на тест за почтеност

Депутатите от пар­ламен­тар­ната комисия за борба с коруп­цията изс­лушаха кан­дидатите за пред­седател на новата Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво, станала популярна като комисията “Антикоруп­ция“. Тя ще следи лицата, заемащи висши пуб­лични длъж­ности, припомни Офнюз. Кан­дидатите са двама — Пламен Геор­гиев и Николай Николов. По време на изс­луш­ването им и двамата заявиха, че са готови да се явят на тест за поч­теност, какъвто в закона е заложен само за служителите в новия орган, но не и за членовете на ръковод­с­т­вото. Добре е и членовете на комисията доб­роволно да се под­ложат на такава проверка, заяви Николов и под­черта, че ако бъде изб­ран за ръководител, такива тес­тове ще се правят за новоназ­начените служители и при съм­нения за непоч­теност по отношение на вече работещите в комисията. Минавал съм на полиг­раф, имам готов­ност да мина тест за поч­теност. Аз съм готов да се явя пред комисията на пар­ламента за проверка по критериите, изработени от нас. Иначе би било дис­к­редитиращо пред­седателя да се яви на проверка пред себе си, обясни Геор­гиев. И двамата кан­дидати бяха категорични, че ако бъдат изб­рани, биха обмис­лили да пред­ложат другия претен­дент за свой замес­т­ник. Пламен Геор­гиев обаче обяви, че ако не бъде изб­ран за пред­седател, няма да стане замес­т­ник, а ще се върне да работи като прокурор.

Част от идеите, които Геор­гиев и Николов пред­с­тавиха пред депутатите по време на заседанието, се припок­риваха

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие