Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП настоява прокуратурата да провери произхода на средствата, с които “Инерком България“ купува ЧЕЗ

БСП настоява прокуратурата да провери произхода на средствата, с които “Инерком България“ купува ЧЕЗ

БСП настоява прокуратурата да провери произхода на средствата, с които “Инерком България“ купува ЧЕЗ

Пред­с­тавители на БСП внесоха сиг­нал в прокуратурата за приватизацията на ЧЕЗ, съобщи БТА. От пар­тията нас­тояват прокуратурата да провери и произ­хода на сред­с­т­вата, с които “Инер­ком Бъл­гария“ кан­дидат­с­тва за закупуването на. Внасяме три молби към глав­ния прокурор. На първо място нас­тояваме да се извърши проверка на произ­хода на сред­с­т­вата, с които “Инер­ком Бъл­гария“ кан­дидат­с­тва за закупуването на ЧЕЗ, уточни зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков на влизане в сградата на Съдеб­ната палата. Съб­рали сме цялата докумен­тация за начина, по който е приватизирано ЧЕЗ на два етапа — през 2004 и 2012 г. По отношение на продаж­бата на 33 % от второто правител­с­тво на Борисов през 2012 г. ние питаме прокуратурата дали всичко това е нап­равено законосъоб­разно, тъй като считаме, че има нарушени стратегически документи на страната, предуп­реди Зар­ков.

Той уточни, че са нарушени две енер­гийни стратегии на Бъл­гария и основно стратегията за приватизация на елек­т­рораз­п­ределител­ните дружес­тва, където ясно било записано, че страната ни трябва да запази поне 33 процента от тези дружес­тва, за да знае какво се случва там.

На трето място питаме прокуратурата какво се е случило с образувано досъдебно произ­вод­с­тво през 2013 г. срещу неиз­вес­тен извър­шител — длъж­нос­тно лице на ЧЕЗ „Раз­п­ределение Бъл­гария”, че не е положил дос­татъчно грижи за ръководенето, управ­лението и стопанис­ването на имущес­т­вото, от което са пос­лед­вали големи щети, каза депутатът от левицата, цитиран от БТА.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие