Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Продължават протестите на надзирателите в затворите и съдебната охрана

Продължават протестите на надзирателите в затворите и съдебната охрана

Продължават протестите на надзирателите в затворите и съдебната охрана

Над­зиратели и съдебни охранители от 22 града излязоха отново на протест пред съдеб­ните палати в големите облас­тни градове. Служителите нас­тояват за 20 процен­тно увеличение на зап­латите, подоб­ряване на условията на труд и актуализиране на щата. Първи на мъл­чалив протест пред сградата на окръж­ния съд излязоха във Враца. Над­зиратели и съдебни охранители припом­ниха, че от началото на годината зап­латите им са били увеличени с 5 на сто, а отпус­натите от правител­с­т­вото 100 милиона за полицаите, са довели до раз­деление и противопос­тавяне на служители, наз­начени по един и същи закон за МВР. Според син­дикатите преговорите с Минис­тер­с­т­вото на правосъдието продъл­жават вече шести месец. От минис­тер­с­т­вото заявиха, още в понедел­ник, че исканията за увеличение на зап­латите са преп­ратени към финан­совия минис­тър. Ивайло Григоров, член на Син­дикат на служителите в зат­ворите: „15-и ден Минис­тер­с­т­вото на финан­сите не намира отговор на пис­мото и не се отговаря на Минис­тер­с­тво какво се случва и ще бъде ли намерено обез­печение на нашите искания.“ На този фон служителите раз­казаха, че проб­лемите в сек­тора се задъл­бочават заради лип­сата на кадри и социални придобивки. На 10 фев­руари ще стане ясно къде и кога ще се проведе национал­ният протест. Син­дикатите се заканиха, че ще има демон­с­т­рации и по време на визитите на минис­три на правосъдието от страни членки на ЕС.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...