Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон26102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Въздухът ни е рекордно мръсен, а пикът тепърва предстои

Въздухът ни е рекордно мръсен, а пикът тепърва предстои

Въздухът ни е рекордно мръсен, а пикът тепърва предстои

Въз­духът у нас е рекор­дно мръсен, а пикът се задава в близ­ките месеци. Очаква се най-голямо да е замър­сяването през декем­ври и януари. От Инс­пек­цията по окол­ната среда и водите отчитат завишени в пъти нива на замър­сяване в 8 бъл­гар­ски града. През изминалата сед­мица най-високи показатели са отчетени в Горна Оряховица. В три столични квар­тала стой­нос­тите също са над нор­мата. Във Видин, Смолян, Плов­див и Шумен ситуацията е иден­тична. През зимата винаги въз­духът е по-мръсен, предуп­реж­дават екс­перти. Сред причините са отоп­лението на твърди и течни горива, неб­лагоп­рият­ните метеорологични условия, сред които и мъг­лата, комен­тира „Нова телевизия”. В мал­ките населени места основ­ният замър­сител е отоп­лението, а в големите градове това е тран­с­пор­тът. Най-замърсените градове са Видин, Мон­тана, София. Най-чист е въз­духът в Девня, Димит­ров­г­рад и част от Варна.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...