Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Депутатите отказаха да осигурят охрана в болниците!

Депутатите отказаха да осигурят охрана в болниците!

Депутатите отказаха да осигурят охрана в болниците!

Мнозин­с­т­вото в пар­ламента отх­върли със 72 гласа „за“, 44 „против“ и 56 въз­дър­жали се пред­ложението на „БСП за Бъл­гария“ да се осигури охрана на пациен­тите и медиците във всяко лечебно заведение в страната. Законоп­роек­тът за допъл­нение на Закона за лечеб­ните заведения пред­виж­даше да бъдат въведени нор­мативно определени правила за охрана на пациенти и пер­сонал в лечеб­ните заведения. Измененията бяха в отговор на зачес­тилите прояви на нападение и насилие спрямо медицин­ски специалисти в страната. В становище по законоп­роекта от МВР отбеляз­ват, че и сега лечеб­ните заведения пол­з­ват охрана, като в повечето случаи тя е неп­рофесионална. В случай, че вносителите са имали пред­вид охраната да се осъщес­т­вява от МВР, от силовото ведом­с­тво посоч­ват, че не раз­полагат нито с финан­сов, нито с човешки ресурс, за да поемат подобно задъл­жение, комен­тира Новини.бг. Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по здравеопаз­ване Даниела Дарит­кова от ГЕРБ адмирира доб­рите намерения на левицата, но отбеляза, че законоп­роек­тът не може да реши проб­лемите с агресията. Дарит­кова отбеляза, че лечебна струк­тура са и кабинетите на общо прак­тикуващите лекари. Пред­с­тавяте ли си във всеки кабинет да бъде осигурена охрана, попита тя. Дарит­кова отбеляза, че спеш­ната помощ, където има по-голям процент агресия, е извън обх­вата на пред­ложения от БСП законоп­роект. Илиян Тим­чев от „БСП за Бъл­гария“, дъл­гогодишен лекар в спеш­ната помощ, й отговори, че филиалите за спешна помощ са на територията на бол­ниците. По думите му мени­джърите на лечеб­ните заведения могат да осигурят охрана, както на бол­ницата, така и на спеш­ния цен­тър. Той посочи, че само някои лечебни заведения имат охрана и призова за под­к­репа на законоп­роекта, който да вмени такова задъл­жение за всички. Тим­чев отбеляза, че кабинетите на джи пи-тата са в обособени медицин­ски цен­т­рове, където може да бъде пос­тавена охрана. Колегата му Георги Йор­данов обясни, че не става въп­рос за това в мал­ките лечебни заведения да има физическа охрана, но може да има видео наб­людение. Според Драгомир Стой­нев от левицата охраната на лечеб­ните заведения трябва да бъде отговор­ност на дър­жавата, а не на час­тни охранителни фирми.

България

Икономика

Правителството обмисля дали да вземе 4.5 млрд. евро заеми от ЕС

Бъл­гария очаква голямо под­помагане от Европейс­кия съюз в след­ващия прог­рамен период 20212027 година. “Имаме 9 милиарда евро за кохезион­ната…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Треньорът на ЦСКА си пожела два бързи гола във вратата на Клуж

Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа, твърди капитанът на „червените“ Петър Занев

Нас­тав­никът на ЦСКА Стамен Бел­чев сподели …

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие