Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Българинът тачи държавата мира и семейството, 74% са категорично против гей браковете

Българинът тачи държавата мира и семейството, 74% са категорично против гей браковете

Българинът тачи държавата мира и семейството, 74% са категорично против гей браковете

Най-важните цен­ности за бъл­гарина са семейс­т­вото и мира. По определени теми се фор­мират огромни мнозин­с­тва.

По отношение на ролята на дър­жавата имат превес по-скоро етатис­тки наг­ласи. 

Традиционалис­тки въз­г­леди ясно личат сред бъл­гарите особено в отношението към бежанци, миг­ранти, еднополови бракове, цигани, както и спрямо легализацията на леките нар­котици и прос­титуцията, показ­ват данни на Аген­ция „Тренд“, въз­ложено от Инс­титута за дясна политика. Над 90% от всички анкетирани са на мнение, че образованието и здравеопаз­ването трябва да са напълно без­п­латни, а 86% споделят позицията, че трябва да се гаран­тира минимален доход на всеки човек и че дър­жавата е длъжна да осигури работа на всеки, който иска да работи.

Бъл­гаринът остава силно скеп­тичен към бежанци и миг­ранти– над 80% от всички рес­пон­денти са на мнение, че те не трябва да бъдат допус­кани на територията на страната.

Две трети от всички анкетирани са категорично против гей браковете и въз­мож­ността хомос­кес­куалисти да осиновяват деца.

Отношението към раз­лич­ните мал­цин­с­т­вени групи е диферен­циран. Тур­ците се приемат далеч по-добре от ромите.

68% от всички бъл­гари са на мнение, че всички милионери са нат­рупали богат­с­т­вото си по незаконен път, като само 21% са на обрат­ното мнение.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...