Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 23, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Парламентът прекрати процедурата за избор на нова Комисия по досиетата

Парламентът прекрати процедурата за избор на нова Комисия по досиетата

Парламентът прекрати процедурата за избор на нова Комисия по досиетата

Законът за документите на бившата ДС, приет през 2006 г., беше грешка, заяви Калоян Паргов от БСП

Със 165 гласа “за“, трима “против“ и 13 въз­дър­жали се пар­ламен­тът прек­рати процедурата за избор на нов със­тав на комисията по досиетата.

   В началото на сед­мицата ПГ на ГЕРБ внесе проект, с който пред­лага да бъде отменено решението на пар­ламента от 20 сеп­тем­ври т.г. за процедур­ните правила, и посочи нуж­дата от широк общес­т­вен дебат по темата.

   Антон Тодоров попита ГЕРБ кога са узрели за идеята да бъде отменено решението за процедур­ните правила за избор на нов със­тав на комисията. Той беше кан­дидат да я оглави и призна, че за това е помолил премиера, защото било “дет­с­ката му мечта“.

    Алек­сан­дър Симов (БСП) комен­тира, че след като бламира лидера си Борисов, като отх­върли остав­ката на Делян Доб­рев, сега ГЕРБ бламира свой кан­дидат за пред­седател на комисията без обяс­нения. Започ­вам да се чудя ГЕРБ пар­тия ли е или епизод от “Живите мър­тви“, изрази той притес­ненията си за със­тоянието на мнозин­с­т­вото.

“Комисията и законът за досиетата са грешка. И е крайно време да спрем да съсип­ваме човешки съдби“. Това заяви лидерът на БСП — София Калоян Пар­гов при гос­туването си в ТВ “Европа“.

“За огромно съжаление БСП е пар­тията, която нап­рави греш­ката да струк­турира комисията и закона за досиетата. Така съз­даде условия за лус­т­рация и бяха съсипани стотици човешки съдби, комен­тира той. — И всичко това се случи, без да се даде сметка за времето, в което те са работили, служили и защитавали интереса на дър­жавата. Без да им бъде дадена оценка за това как са се справили и за какво носят отговор­ност. Затова, искам за пореден път да под­неса извинения на пос­т­радалите хора от тази грешка. Мисля, че е крайно време да зат­ворим тази страница с досиетата. Темата да остане в историята“, обяви социалис­тът и даде пример с успеш­ните модели на национално помирение по време на политически преход в Гър­ция и Испания.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие