Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Поредна феодална схема на ГЕРБ се срути: Делян Добрев напуска политиката

Поредна феодална схема на ГЕРБ се срути: Делян Добрев напуска политиката

Поредна феодална схема на ГЕРБ се срути: Делян Добрев напуска политиката

Елена Йончева от БСП заяви, че само от програми за енергийна ефективност фирми, близки до ексминистъра са усвоили 100 000 000 евро

Депутатът от ГЕРБ, шеф на Енер­гий­ната комисия в НС и лидер на ГЕРБ в Хас­ково Делян Доб­рев напуска пар­ламента и политиката след като лъс­наха под­роб­ности за феодал­ния модел на управ­ление в общината от близки, род­нини и съученици на вис­шия гер­бер, и след като между него и кмета на Хас­ково Добри Беливанов въз­никна остър кон­ф­ликт.

Аз съм смър­тоносно ранен политически!”. Това заяви самият той в сут­реш­ния брок на БиТиВи, където бе  студиото заедно с Елена Йон­чева. Името ми е опет­нено, това не се търпи повече, заяви той и съобщи, че тази сут­рин е отишъл при премиера Бойко Борисов и му е съоб­щил, че подава оставка от всич­ките си пос­тове, за да не тежи на правител­с­т­вото.

“Закан­ват се да ме съдят, защото вадя тежки далавери. Дър­жавата е корум­пирана, не се плаша. Дър­жав­ната машина е под­чинена на тези хора. Не извадих данни преди година, защото не бях депутат, но като народен пред­с­тавител от Хас­ково събирах документи за общината. Доб­рев има биз­нес отношения с кмета и зам.-кметовете“, заяви Елена Йон­чева. 

Депутатът от ГЕРБ каза, че твър­денията на колеж­ката му са неверни и ги определи като активно мероп­риятие. 

По думите на Елена Йон­чева, обаче, само по прог­рамата за енер­гийна ефек­тив­ност Доб­рев и ортаците му са усвоили над 100 милиона евро. 

Как може да наз­начите в общината всич­ките си род­нини в общината без кон­курс? Откъде намирате тази наг­лост и смелост, да нап­равите тази схема? Дейс­т­вително ли сте смятали, че това ще остане скрито?“, обърна се тя към Доб­рев. „Делян Доб­рев е съз­дал схема, чрез която насочва финан­сови ресурси на общината към определени фирми.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Елена Йон­чева по БТВ.

Тя обясни точно каква схема е съз­дал Делян Доб­рев от ГЕРБ в Хас­ково. „Пър­вият зам.-кмет на Хас­ково е кумец. Заедно с Доб­рев са били в сдружение за усвояване на еврофон­дове. Вторият зам.-кмет също е бил в сдружение с него и са усвоявани също еврофон­дове. Сек­ретар на общината е негова кума. Пред­седателят на общин­с­ката избирателна комисия е неговия кум, пред­седателят на Комисията по бюджет и финанси е зетят на Доб­рев, а инс­пек­тор на финан­совата аген­ция е пър­вият му братов­чед. Милена Трян­дафилова, която е зам.-кмет на общината е била съд­руж­ник на Делян Доб­рев”, обясни Йон­чева. Според нея тази схема не е незаконна, но важ­ният въп­рос е дали е морално. „Делян Доб­рев да каже дали това е морално или не?”, заяви тя и продължи със скан­дал­ната схема на ГЕРБ.

Пър­вата братов­чедка на Делян Доб­рев заема поста дирек­тор на финан­сова дирек­ция, а ней­ния съп­руг, пред­седател на Комисията по бюджет и финанси е Даниел Гар­гов. Според мен тук има кон­ф­ликт на интереси, защото пред­седателят на комисията има фирми, които печелят от общината”, посочи Елена Йон­чева. Тя обясни, че според жур­налис­тическо раз­с­лед­вание схемата Доб­рев работи и в други общини. „Оказва се, че фир­мата на Гар­гов е в ТОП 3 на фир­мите, които санират сгради”, каза Йон­чева и посочи още много данни за злоупот­реби в Хас­ково.

Когато покажеш някаква далавера на ГЕРБ обаче, те зап­лаш­ват със съд. Опит­ват се да сплаш­ват всеки опит да се покаже колко корум­пирана е тази дър­жава”, под­черта тя

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...