Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) На 28 юли (петък) и 29.07 (събота) ще се проведе традиционният събор на левицата под връх Бузлуджа

На 28 юли (петък) и 29.07 (събота) ще се проведе традиционният събор на левицата под връх Бузлуджа

На събитието ще присъс­т­ват и гости от съседни дър­жави. Очаква се да прис­тиг­нат официални делегации и фол­к­лорни ансам­бли от Румъния, Македония и Гър­ция.

Прог­рамата за 29 юли 2017 г. пред­вижда след­ните събития:

- 10.00 ч. — начало на тур­нир по бас­кет­бол за Купа „Буз­лу­джа 2017”. Той ще се проведе в Стара Загора, парк „Артилерийски”;

- 10.30 ч. — започва национал­ният събор „Буз­лу­джа 2017” на Историческа поляна;

- 11.00 ч. — ще бъдат под­несени венци и цветя на барелефа „Основополож­ници на социалис­тичес­кото движение”, на памет­ника на Хаджи Димитър и на памет­ника на пар­тизаните от Габровско-Севлиевския отряд;

- 11.30 ч. — начало на политичес­кия митинг;

- 12.15 ч. — започва художес­т­вената прог­рама;

- 15.00 ч. — ще бъдат връчени наг­радите на победителите в тенис и фут­бол­ните тур­нири в хотел „Шам­пион”, гр.Казанлък;

- 16.00 ч. — започва връч­ване на наг­радите на победителите в бас­кет­бол­ния тур­нир в гр. Стара Загора парк „Артилерийски”.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие