Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ДАНС отне допуска до тайни на зам.-шефа на Бюрото за СРС

ДАНС отне допуска до тайни на зам.-шефа на Бюрото за СРС

ДАНС е отнела вчера дос­тъпа до класифицирана инфор­мация на зам.-шефа на Национал­ното бюро за кон­т­рол на специал­ните разуз­навателни сред­с­тва (СРС) Георги Гатев, съобщи “Нова телевизия“.

От аген­цията обяс­ниха, че Гатев има право да обжалва решението в 7-дневен срок отново пред ДАНС, ако то бъде пот­вър­дено, нова жалба може да бъде подадена до Дър­жав­ната комисия по сигур­ността на инфор­мацията (ДКСИ) в 14-дневен срок. Ако Гатев не е доволен и от ней­ното решение, той може да го оспори пред трич­ленен със­тав на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд (ВАС).

Гатев ще обжалва решението на ДАНС. Мотивът пък за отнемането на допуска му е, че той е ненадеж­ден и не може да пази инфор­мация.

В понедел­ник стана извес­тно, че прокуратурата пред­лага на ДАНС да бъде отнет дос­тъпът до класифицирана инфор­мация на член на бюрото, защото е помагал на обвиняеми и под­съдими магис­т­рати да със­тавят оплак­ване срещу служ­бата му. По-късно се раз­бра, че става въп­рос за зам.-шефа на инс­титуцията. А магис­т­ратите, на които е помагал, според дър­жав­ното обвинение са вар­нен­с­кият съдия Свет­лозар Геор­гиев, който е под­съдим за натиск над колега. До процеса се стигна, след като магис­т­ратът бе под­с­луш­ван заради дело, по което е бил съдия-докладчик, срещу биз­нес­мена и лидер на “Воля“ Веселин Марешки.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие