Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Съдят латвиеца, откраднал 80 000 лева от училище в Бургас

Съдят латвиеца, откраднал 80 000 лева от училище в Бургас

Окръж­ната прокуратура във Варна предаде на съд граж­данин на Лат­вия по обвинение за пране на пари, придобити чрез ком­пютърна измама. Към момента 28-годишният Янис Ч. се намира във вар­нен­с­кия зат­вор.

Установено е, че лат­виецът е извър­ш­вал прес­тъп­лението във Варна, в периода от 30 ноем­ври до 7 декем­ври 2016 година. Той прис­тиг­нал на летището в мор­с­ката столица на 23 ноем­ври миналата година и регис­т­рирал фир­мата “Сиа аболинс“ ЕООД със седалище в кв. “Чайка“. След това раз­к­рил няколко бан­кови сметки, по които двамата му съучас­т­ници тряб­вало да преведат парични суми така, че произ­ходът на сред­с­т­вата да изг­лежда законен. 

На 30 ноем­ври внесъл 20 лева по отк­рита фир­мена сметка на дружес­т­вото му във вар­нен­ски клон на банка. Сключил и договор за on-line бан­киране, но фир­мата му не раз­вивала никаква дей­ност. Целта на същес­т­вуването ѝ била да се изпол­з­ват фир­мените сметки за превод на пари. Така на 7 декем­ври по смет­ката на “Сиа аболинс“ ЕООД пос­тъпила сумата от 79 885 лева, преведена от бан­ковата сметка на бур­гаско училище.

Пред­с­тои делото срещу лат­виеца да бъде нас­рочено за раз­г­леж­дане в Окръж­ния съд във Варна. За подобно деяние законът пред­вижда наказание “Лишаване от свобода“ за срок от 3 до 12 години и глоба на стой­ност от 20 000 до 200 000 лева.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие