Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Създаде ли Боршош частно НДК и има ли чадър над него, питат от ДПС

Създаде ли Боршош частно НДК и има ли чадър над него, питат от ДПС

Или Мирос­лав Бор­шош много се е обър­кал, или има чадър над него, за да си прави час­тно Минис­тер­с­тво на кул­турата с пуб­лични сред­с­тва. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на ДПС Велис­лава Кръс­тева в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ . Кръс­тева изрази съм­нение, че става дума за такова голямо обър­к­ване, как­вото се насажда в пуб­лич­ното поле. „Къде са парите. Едни 17 млн. изчез­ват. Има един дирек­тор, който отказва да дава биз­нес план. Как така отказва? Отказва да се под­чини на ресор­ните си вицеп­ремиери. Как така ще отказва да се под­чини на ресор­ните си вицеп­ремиери? Има си соб­с­т­вена преценка за нещата. На всич­кото отгоре назидава“, посочи Кръс­тева и уточни, че Бор­шош си е поз­волил да назидава и прокуратурата. Според нея е изк­лючително умес­тна намесата на минис­тър Пав­лова. Според Кръс­тева казусът НДК е все едно дирек­торът на Аген­ция дип­ломатически имоти в страната да прави сам вън­шна политика. Във връзка с това дали има противопос­тавяне в ГЕРБ, Кръс­тева заяви, че същин­с­кият проб­лем е допус­кането на подобни явления, защото дали скан­далът ще бъде „час­тно” НДК и отк­лоняване или усвояване на пуб­лични финанси в особено големи раз­мери или скан­далът ще бъде 4 тона суджук и в двата случая става дума за съз­даденото чув­с­тво за без­наказаност у някои. Как се допусна това? Кои и как могат да се пос­тавят над закона и каква е диаг­нозата за със­тоянието над демок­рацията, за което ние от ДПС алар­мираме пос­ледователно месеци и повече от година наред?“, запита Кръс­тева и обясни, че от ДПС смятат, че трябва да се предиз­вика един общес­т­вен дебат за със­тоянието на демок­рацията.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие