Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Задава се серия от регионални полицейски протести

Задава се серия от регионални полицейски протести

Задава се серия от регионални полицейски протести

Служителите в сис­темата на МВР започ­ват серия от регионални протести срещу нис­ките въз­наг­раж­дения. След втория протест на полицаите в столицата, който се проведе във втор­ник, 18 юли, шес­т­вия се организират и в други големи градове в страната. На 20 юли полицаите ще протес­тират във Варна, на 25 юли — в Доб­рич, а на 27 юли — в Гоце Дел­чев. Пред­видено е протес­т­ните дейс­т­вия да продъл­жат и в други големи градове в страната — Бур­гас, Благоев­г­рад, Пер­ник, както и в по-малки населени места. На протеста в столицата се съб­раха стотици служители на МВР в градин­ката при цър­к­вата “Св. Сед­мочис­леници“, в чието съсед­с­тво се намира и Минис­тер­с­тво на вът­реш­ните работи. На шес­т­вието заместник-председателят на Син­дикал­ната федерация на служителите в МВР (СФС­МВР) Илия Куз­манов заяви, че искането им е за минимално увеличение на зап­латите с 15% от 1-ви юли тази година. Пред БТВ Ивайло Десев и Трифон Трифонов от Охранителна полиция раз­к­риха, че полицаите често тър­сели услугите на шивачи, които да закър­пят скъсаните им униформи. По думите им заради лип­сата на нови униформи, служителите в сис­темата на МВР дори си купували платове, за да си шият сами нови униформи. Според Десев и Трифонов на полицаите се осигурява само оръжие и малка част от цялата униформа. В същото време полицаите тряб­вало да отделят около 30% от въз­наг­раж­денията си за под­дръжка на служеб­ните им облекла. Серията от регионал­ните протести идва близо две сед­мици след провеж­дането на национал­ния протест от 5 юли — професионал­ния праз­ник на МВР, на който стотици полицаи се съб­раха пред памет­ника на “Цар Освободител“ пред Народ­ното съб­рание. На митинга от 5 юли служителите в сис­темата на МВР също протес­тираха срещу нис­ките си въз­наг­раж­дения. Тогава се акцен­тира и върху проб­лема с унифор­мите на полицаите. Органите на реда посочиха, че задъл­женията на полицаите не спирали да се увеличават, но въз­наг­раж­денията си оставали същите.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...