Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 150, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Депутатите ограничиха източниците на финансиране за магистратските организации

Депутатите ограничиха източниците на финансиране за магистратските организации

Народ­ните пред­с­тавители приеха на първо четене промени в Закона за съдеб­ната власт, които въвеж­дат отс­т­раняване от длъж­ност на магис­т­рати във всички случаи на обвинение за тежко умиш­лено прес­тъп­ление от общ харак­тер, предаде „Фокус“. Промените бяха приети с 116 гласа „за“, 6 „против“ и 52 гласа „въз­дър­жал се“. Според промените всички магис­т­рати, а не само новоназ­начените, трябва да подават дек­ларация, в която да се раз­к­риват тех­ните дей­ности и член­с­тва, което цели да се гаран­тира независимостта и рав­нопос­тавеността на магис­т­ратите. Въвеж­дат се гаран­ции за свободата на професионално сдружаване на магис­т­ратите и се пред­вижда със­лов­ните организации да не могат да упраж­няват дей­ност, раз­лична от тази, насочена към защитата на професионал­ните им интереси, както и се пред­лага в такива организации да членуват един­с­т­вено лица, които са дейс­т­ващи магис­т­рати. Пред­виж­дат се промени във финан­сирането и в начина на фор­миране на имущес­т­вото на сдруженията с идеална цел, съз­дадени от съдии, прокурори и следователи, както и на професионал­ните организациите на съдеб­ните служители. С оглед особенос­тите на тях­ната професия се пред­вижда източ­ници на финан­сиране да бъдат само член­ски внос, имущес­т­вени вноски и дарения от тех­ните членове.

България

Зарков вижда възможност за пробив по „Шенген“

Зарков вижда възможност за пробив по „Шенген“

“Шен­ген“ е една от темите, по които може да има пробив без работещ пар­ламент. Това обяви в предаването “Тази събота“ по Би Ти Ви служеб­ният …

Прочети още:

Loading...

Икономика

30 здрави момчета блокираха работата на “Капитан Андреево“

30 здрави момчета блокираха работата на “Капитан Андреево“

Жан­дар­мерията под­държа общес­т­вения ред на гранич­ния пункт, за да не въз­никва нап­режение между служителите на час­т­ната лаборатория и Бъл­гарск…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

ЦСКА 1948 разби с 5:2 Ботев (Враца) и излезе начело, Чочев с 4 гола

ЦСКА 1948 разби с 5:2 Ботев (Враца) и излезе начело, Чочев с 4 гола

Винаги може по-добре, затова трябва да над­г­раж­даме. Не трябва да се задоволяваме с това, че сме победили, обобщи треньорът на чер­вените Любо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

Георги Мутафчиев ще гради минифабрика за производство на лиофилизирани и дълбоко замразени биоплодове и биозеленчуци

Във времена на политичес…

Прочети още:

Loading...