Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Деница Златева към управляващите: Не прехвърляйте проблема от болната на здравата глава

Деница Златева към управляващите: Не прехвърляйте проблема от болната на здравата глава

Уважаеми управ­ляващи, няма как удобно да прех­вър­лите проб­лема от бол­ната на здравата глава и да се надявате, че зрелищата, които пред­ложихте ще притъпят интереса към съз­дадения от вас самите проб­лем. Факт е, че в НДК от началото на май има огромно нап­режение и процесът на адап­тация на сградата за нуж­дите на Пред­седател­с­т­вото е изк­лючително закъс­нял. Факт е също така, че сведохте под­готов­ката му до битовизми и обвинения в коруп­ция, вместо да се фокусирате върху политичес­ките му измерения. Жалко!“. Това написа във Фейс­бук зам.-председателят на НС на БСП Деница Златева по повод проведеното във втор­ник заседание на анкет­ната комисия за НДК, на което депутатът от ГЕРБ Тома Биков се опита да я обвини за хаоса в НДК заради отсъс­т­вието й от заседанието. Златева пише още, че с интерес е прос­ледила изс­луш­ването на ресор­ните минис­три от ГЕРБ, които в раз­лични периоди са отговаряли за НДК. „Приз­навам си, бях предуп­редена, че ще ми бъдат прех­вър­лени всички въз­можни грехове за 3-те месеца, в които, като служебен вицеп­ремиер, отговарях за под­готовка на Пред­седател­с­т­вото и в час­т­ност, упраж­нявах правата на дър­жавата като соб­с­т­веник на НДК. Очак­ванията ми бяха над­минати многок­ратно“, добави Златева. По думите й заседанието на Съвета на Социн­терна в Ню Йорк, на което присъс­тва, е планирано преди месеци и официално е инфор­мирала пред­седателя на комисията, и е дек­ларирала пъл­ната си готов­ност да съдейс­тва след зав­ръщането си. „Раз­б­рах също така, че по мое време раз­ходите за ремонта на НДК са нарас­нали главоломно и по думите на минис­тър Бонев, съм дала раз­решение за сключ­ване на допъл­нителни договори за 50% от СМР и договора за тех­ника. Отново по мое време „е изгот­вено пред­ложение от работна комисия да приз­ная 4 млн.лв. раз­ходи , които не са по СМР“. И тези кон­с­татации от новия прин­ципал не се правят “политически, а в интерес на истината“. За моя ман­дат няма одоб­рен нито един допъл­нителен раз­ход за НДК“, обясни още Златева. По думите й в рам­ките на този период меж­дуведом­с­т­вени работни групи, съз­дадени от Томис­лав Дон­чев в частта “НДК“ и от Румяна Бъч­варова в частта “ Сигур­ност“, са обоб­щили всички допъл­нителни изис­к­вания за ремон­т­ните дей­ности, осигуряване на сигур­ността на събитията, оборуд­ването на прес­цен­търа на Пред­седател­с­т­вото и допъл­нител­ните раз­ходи на НДК, които са били остой­нос­тени на 36 млн лв.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...