Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова ще говори за предизвикателствата пред съвременните лидери в Ню Йорк

Корнелия Нинова ще говори за предизвикателствата пред съвременните лидери в Ню Йорк

Корнелия Нинова ще говори за предизвикателствата пред съвременните лидери в Ню Йорк

Заседанието на Социалис­тичес­кия интер­национал започна със среща на президиума в Ню Йорк. В него учас­тие взе пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова, която е и вицеп­резидент на светов­ната организация. Основ­ните теми на срещата днес бяха бор­бата с бед­ността, защитата на човеш­ките права, мяс­тото на жените и равен­с­т­вото на половете. Утреш­ното заседание на форума, който се провежда в цен­т­ралата на ООН, ще бъде отк­рито от Антонио Гутериш, генерален сек­ретар на ООН. На него ще бъдат обсъдени кон­ф­лик­тите в Близ­кия изток, проб­лемите с миг­рацията и бежан­ците. Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова ще говори за предиз­викател­с­т­вата пред съв­ремен­ните лидери и за политилите за промяна. В заседанието учас­т­ват дър­жавни и пар­тийни лидери от цял свят — Авс­т­рия, Бел­гия, Фин­лан­дия, Чили, Израел, Мек­сико, Бразилия, Тур­ция, Мол­дова, Венецуела, Русия, Палес­тина и др., с които Нинова ще проведе двус­т­ранни срещи. Социалис­тичес­кият интер­национал е световна организация, със­тояща се от социал­демок­ратически, социалис­тически и работ­нически пар­тии. Понас­тоящем тя обх­ваща 153 политически пар­тии и организации от над 100 дър­жави от всички кон­тиненти. В момента 53 пар­тии от Интер­национала оглавяват правител­с­тва. Социалис­тичес­кият интер­национал има специален статут към ООН, като сферите й на ком­петен­т­ност включ­ват бор­бата с бед­ността, раз­витието на демок­рацията, защитата на човеш­ките права.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...