Цацаров погна скандален плевенски прокурор

Глав­ният прокурор Сотир Цацаров пред­ложи на Прокурор­с­ката колегия на Вис­шия съдебен съвет (ВСС) да уволни дис­цип­линарно прокурор Димитър Захариев от ОП-Плевен, съоб­щиха от прокуратурата. Поводът е предаване от 14 май 2017г, излъчено в ефира на телевизия с национален обх­ват. Към момента прокурор Захариев е прив­лечен като обвиняем за изнуд­ване на лекар и е под домашен арест. Обв­нителят от Окръжна прокуратура на Плевен е допус­нал нарушения на Кодекса за етично поведение на бъл­гар­с­ките магис­т­рати, накър­няващи сериозно прес­тижа на Съдеб­ната власт, се казва в докумен­тите, внесени от Цацаров.