Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Фотоизложба разказва за „Най-красивата страна”

Фотоизложба разказва за „Най-красивата страна”

Фотоизложба разказва за „Най-красивата страна”

На 10 юли от 11.00 ч. в Град­с­ката градина в София ще бъде отк­рита фотоиз­лож­бата на Рус­кото геог­раф­ско дружес­тво «Най-красивата страна».

В тър­жес­т­веното отк­риване ще вземат учас­тие пос­ланикът на Русия в Бъл­гария Н. Пр. А. А. Макаров, пред­с­тавители на Столична община, Народ­ното съб­рание, Минис­тер­с­т­вото на туризма и Минис­тер­с­т­вото на кул­турата на Репуб­лика Бъл­гария.

На пред­с­тавител­ната софийска площадка под отк­рито небе ще бъдат изложени снимки — победители на всерус­кия кон­курс (photo.rgo.ru),

пос­ветен на съх­ранението на дивата природа на Русия и въз­питанието

в грижовно отношение към окол­ната среда. В проведения кон­курс взеха учас­тие 23 000 руски и чуж­дес­т­ранни фотог­рафи, които са изп­ратили около 110 000 фотоса.

Излож­бата се провежда в рам­ките на Дните на рус­ката духовна кул­тура

в Бъл­гария и ще бъде отк­рита за посетители до 23 юли.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...