Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП с идеи за защита на работниците с неизплатени заплати

БСП с идеи за защита на работниците с неизплатени заплати

БСП с идеи за защита на работниците с неизплатени заплати

Социалистите искат ограничаване на възможността за прехвърляна на фирми на клошари и роми

Кор­нелия Нинова: Фон­дът за обез­щетение за зап­лати има неупот­ребени 240 млн. лв., а хората не могат да си получат зап­латите

Пок­рай скан­далите в дър­жавата е заб­равено същес­т­веното. Поис­кахме комисия за неиз­п­латени зап­лати на работ­ниците, но не сме доволни от работата й, защото излиза с половин­чати решения. Тя ще излезе с пред­ложение да се увеличат правомощията на инс­пек­цията по труда и фирми, които дъл­жат пари на работ­ниците, да не учас­т­ват в общес­т­вени поръчки. Ние ще излезем с отделно пред­ложение.“ Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в ефира на БТВ. Според лидера на социалис­тите основен проб­лем е, че се прех­вър­лят фирми на клошари, на роми, затова левицата пред­лага промяна в закона, която да ограничи това прех­вър­ляне на фирми. „Когато една фирма дължи на банки, на дър­жава, на работ­ници, пос­лед­ните са нак­рая. Искаме на работ­ниците да се плати първо, а след това на останалите“, посочи лидерът на БСП. Тя обясни още, че във Фонда за обез­щетение за зап­лати има 240 млн. лв., които стоят неупот­ребени, а хората не могат да си получат зап­латите. „Ние пред­лагаме съз­даването на облек­чена процедура, за да може това да се случи“, посочи тя. По думите на Нинова злоупот­ребите на ЧСИ-та продъл­жават, а ГЕРБ блокират законоп­роекта на БСП за овладяване на тази тен­ден­ция. „Законът, който засяга работата на час­т­ните съдебни изпъл­нители, не се раз­г­лежда вече два месеца. А това е огромен проб­лем за хората. Не ме интересуват скан­далите в ГЕРБ или между тях и пат­риотите. Нека да решаваме проб­лемите на хората“, призова лидерът на БСП. Лидерът на БСП комен­тира и съз­даването на комисията „Грипен“, като бе категорична, че в случая спорът не е екс­пер­тен — кой самолет е по-добър за Бъл­гария, а политически. По думите й това е опит от страна на ГЕРБ да омаловажат ролята на президен­т­с­ката инс­титуция и да се свали авторитета на дър­жав­ния глава Румен Радев. Нинова бе категорична, че тази комисия е съз­дадена в нарушение на Кон­с­титуцията. „За ГЕРБ пар­ламен­тът не е важен. Борисов взима решенията и извед­нъж се появява една силна инс­титуция, която я нямаше преди, един силен човек, като президента Радев, и съз­даването на комисията е опит да бъде принизен авторитетът и на инс­титуцията, и на президента“, посочи Нинова и добави, че съз­даването на комисията „Грипен“ е дошло малко, след като президен­тът поиска орган за борба с коруп­цията, който да сложи политичес­ката класа на мяс­тото й. Кор­нелия Нинова каза също, че по време на КСНС е станало въп­рос за модер­низация на армията. „Тогава нито Борисов, нито Цветанов — дума не обелиха за коруп­ция, за натиск. Даже се съг­ласиха да напишем текст, че до 30 юни ще се изготви план за ускорена модер­низация, който срок вече мина“, припомни лидерът на левицата. Тя уточни, че Борисов е пред­решил нещата, когато е бил в Брюк­сел и е говорил с премиера на Швеция, че започва преговори за „Грипен“. По повод комисията за НДК, Кор­нелия Нинова заяви, че се надява да бъде установена истината. „Струва ми се, че за първи път в ГЕРБ се случи нещо раз­лично. Видя се, че две лобита в тази политическа сила влязоха в кон­ф­ликт и Борисов е пос­тавен в ситуация да лавира между тях. Две групи в тази пар­тия взаимно се обвиняват в коруп­ция и натиск, което засяга пряко и пред­седател­с­т­вото ни на ЕС“, обясни лидерът на левицата. Тя допълни, че не става въп­рос за политики, за приоритети, а се стига до скан­дали на тема кражба на плочки. „Пред­с­тавяме ли си как това изг­лежда в Европа?“, попита Нинова. По думите й ГЕРБ са опорочили каузата, която можеше да ни обедини — Бъл­гария да бъде водач на Европа.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...