Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) От АПИ били взели всички мерки за предупреждение на шофьорите на АМ „Тракия”

От АПИ били взели всички мерки за предупреждение на шофьорите на АМ „Тракия”

От АПИ били взели всички мерки за предупреждение на шофьорите на АМ „Тракия”

Основната версия за тежките катастрофите от сряда е, че димът от затвореното депо край Ихтиман в съчетание с мъглата, са довели до трагедията

След обвинението, че от АПИ са могли да предот­в­ратят вериж­ната катас­т­рофа на АМ “Тракия“ в сряда, от Път­ната аген­ция обяс­ниха, че са били взети всички необ­ходими мерки за предуп­реж­даване на шофьорите за намалената видимост на автомагис­т­рала “Тракия“, още когато са подадени пър­вите сиг­нали за горящото сметище в средата на миналата сед­мица, предаде БНТ.

Основ­ната вер­сия за катас­т­рофите от сряда е, че димът от зат­вореното депо край Ихтиман в съчетание с мъг­лата, са довели до трагедията.

Ден след мащаб­ната верижна катас­т­рофа мъг­лата край Ихтиман се примеси с дима от зат­вореното депо за отпадъци на магис­т­ралата. В резул­тат отново имаше намалена видимост и миризма на запалени бок­луци в радиус от километри.

От сед­мица сметището тлее в дъл­бочина. Няма тех­ника, която до стигне до сър­цевината на огъня. Пожар­никарите още се опиват да изгасят въз­п­ламенилото се ихтиман­ско сметище. Към момента опитите им са безус­пешни.

Обливането с вода не успява са спре задимяването. Според начал­ника на пожар­ната в Ихтиман, намалената видимост се дължи 98% на мъг­лата и само 2% на дима.

Според кмета на града, пушекът е минимален и не съз­дава проб­леми. Това сметище е едно от 70-те зат­ворени и чакащи рекул­тивация отк­рити депа, които не отговарят на европейс­ките екологични изис­к­вания.

По-рано екоминис­търът Нено Димов обясни, че до края на годината ще бъдат зак­рити над 113 стари сметища. Депото в Ихтиман може да бъде рекул­тивирано по-скоро, само ако се докаже, че димът от него е доп­ринесъл за вериж­ната катас­т­рофа на АМ “Тракия“.

Общо 23 души остават в пет столични бол­ници след теж­ките катас­т­рофи. 80-годишна жена, нас­танена в “Пирогов“, е с опас­ност за живота. В бол­ница “Св. Анна“ има още трима души в критично със­тояние.  Двегодиш­ното бебе, което имаше сът­ресение на мозъка и охлуз­вания, е в добро със­тояние. С него е и 16-годишната му майка, но тя е без наранявания и е там като прид­ружител.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...