Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Сайтът на председателството ни на ЕС - без версия на английски език

Сайтът на председателството ни на ЕС - без версия на английски език

Сай­тът на пред­седател­с­т­вото ни на ЕС — без вер­сия на анг­лийски език, за това алар­мира бив­шият зам.-министър на финан­сите Илия Лин­гор­ски в социал­ната мрежа.

Това е красивият и супер­модерен сайт на под­готов­ката и коор­динацията на БГ Пред­седател­с­тво, чрез което за първи път от началото на член­с­т­вото ни в ЕС имаме уникална въз­мож­ност да промотираме национал­ния си бранд меж­дународно. Ако намерите бутона за анг­лийски език, моля, пратете ми линка. Не намерих нищо и на страницата с бюджета. За сметка на това, с колегите и гос­тите от другите страни (които знаят бъл­гар­ски, естес­т­вено) ще намерите лесно прак­тич­ната инфор­мация и списък на кодовете за раз­п­лащания към бюджета в СЕБРА като знак за Отк­рито управ­ление. Много лесно ще се ориен­тирате и как да подадете сиг­нал за коруп­ция — още на титул­ната страница с големи букви под кален­дара на събитията, където все още няма събития. Пос­ланието е ясно — събития може да няма, но коруп­ция има”, пише Лин­гор­ски.

Той дава за пример сайта на Естон­с­кото Пред­седател­с­тво, който тръгва дирек­тно на анг­лийски език.

Огромна слабост на естон­с­кия сайт е отсъс­т­вието на лесно видим линк за подаване на сиг­нал за коруп­ция, което не знам как ще се отрази на бран­дирането и въз­п­риятията за страната им”, посочва още Лин­гор­ски.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...