Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Андрей Райчев: Атаките срещу шведските самолети са от лоялност към САЩ

Андрей Райчев: Атаките срещу шведските самолети са от лоялност към САЩ

Бъл­гария трябва да вземе модерни запад­ноев­ропейски самолети и изборът е между стари Ф-16 и нови „Грипен“. Изборът не е между американ­ско и швед­ско, а между старо и ново. Няма раз­говор!“ Това заяви пред БТВ социологът Анд­рей Рай­чев. Според него атаките срещу под­к­репения от президента Румен Радев екс­пер­тен анализ в полза на „Грипен“ са „от лоял­ност към САЩ“. Според мен това е кривораз­б­рано. НАТО не е такова място, където монополно да се продават американ­ски оръжия. Няма голяма сделка, за която да няма лобисти. Бъл­гария отдавна не е хар­чила такива пари. Президен­тът е прав, трябва да се купят швед­ски самолети“, под­черта Рай­чев. „Много се надявам да не се отиде към война на инс­титуциите. Това ще е най-голямата глупост, особено в навечерието на европ­ред­седател­с­т­вото“, комен­тира социологът. Анд­рей Рай­чев сподели също така, че е учуден от случ­ващото се с Лиляна Пав­лова, която в момента е минис­тър на пред­седател­с­т­вото ни на Европейс­кия съюз. “Не ми е ясна съд­бата на Пав­лова — тя беше любимка и едва ли не човек №2 в дър­жавата, а сега е шеф на един­с­т­веното временно минис­тер­с­тво. Пред­метът му се изчер­пва на 1 юли догодина. Как се озова там, защо остана там, неясно е. Това са явно много сложни баланси на върха в ГЕРБ“, каза Рай­чев. „Има битка между Лиляна Пав­лова и Мирос­лав Бор­шош. Тук Бойко Борисов искаше да излезе от положението, така че и Бор­шош цял, и Пав­лова сита. Според моята интуиция Бор­шош е прав. НДК не е час­тна фирма. Той нап­рави умен ход — зас­тана прав до масата и каза проверете докумен­тите и след един месец може да седна. Обвиненията към него не са криминални — ти си крал пари. Този скан­дал сам по себе си показва, че в страната няма реални скан­дали, пълна тишина. И Борисов изпол­зва много умело тази тишина, като започва да си вдига ими­джа си зад граница“, комен­тира Рай­чев. По думите му премиерът се мъчи да набере меж­дународна височина. “Той няма никакъв меж­дународен опит и не знае езици, но се опитва да набере меж­дународна височина и му се получава. Пос­лед­ният пример е това в Хър­ватия“, каза още Рай­чев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие