Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Бисер Петков: Реформата в ТЕЛК е приоритетна

Бисер Петков: Реформата в ТЕЛК е приоритетна

Бисер Петков: Реформата в ТЕЛК е приоритетна

Моето виждане е за фундаменталната промяна в методиката, каза социалният министър

Рефор­мата в ТЕЛК е приоритетна за новото правител­с­тво, каза социал­ният минис­тър Бисер Пет­ков в ефира на БиТиВи.

В петък пар­ламен­тът прие решение, с което задъл­жава Минис­тер­с­тво на труда и социал­ната политика да пред­с­тави кон­цеп­ция за рефор­мата в ТЕЛК в срок до 31-ви октом­ври.

“Моето виж­дане за фун­дамен­тал­ната промяна в тази реформа е първо промяна в методиката на оценка на загубената работос­пособ­ност. Сега методиката стъпва само на кон­с­татираните фун­к­ционални дефицити при човека спрямо здравия човек, тоест колко те са намалени.

Когато има степен на загубена работос­пособ­ност 50% и повече автоматично получава инвалидна пен­сия, независимо дали лицето може да работи, дали има запазена работос­пособ­ност, дали трябва да се прек­валифицира, за да може да продължи да работи“, обясни Пет­ков.

Той бе категоричен, че по въп­роса за необ­ходимостта от промяна на методиката има съг­ласие.

“Второто, което според мен трябва да се нап­рави, е едно инс­титуционално укреп­ване на тази дей­ност. Тук има раз­лични варианти. В доста дър­жави оцен­ката на работос­пособ­ността се прави от осигурител­ните институти.Това е модел, който се комен­тира и в нашата страна“, посочи минис­тър Пет­ков.

На въп­роса дали точно това е правил­ният начин той заяви, че не може да ангажира дебата с лич­ното си мнение. “Това е въп­рос, който ще се решава от много страни. В решаването на този въп­рос приоритетна роля има Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването, Минис­тер­с­тво на труда, организациите на хората с увреж­дания. Нашата цел е до есента - до края на месец октом­ври, този ангажимент вече е записан в решение на Народ­ното съб­рание, да бъде готова кон­цеп­цията за реформа в модела на екс­пер­тизата, защото върху тази екс­пер­тиза се базират всички права, които лицата с увреж­дане имат. Те искат да има екс­пер­тиза и индивидуална оценка, която да бъде съот­вет­с­т­ваща на неговите пот­реб­ности“, каза още Бисер Пет­ков.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...