Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Некомпетентността на кабинета вкарва страната в спирала на несигурност

БСП: Некомпетентността на кабинета вкарва страната в спирала на несигурност

БСП: Некомпетентността на кабинета вкарва страната в спирала на несигурност

Това правителство на Борисов ще завърши като предишните две - с пълен провал, категоричен е Валери Жаблянов

Бъл­гария нав­лиза в тежка спирала на несигур­ност и нап­режение поради ужасяваща неком­петен­т­ност на правител­с­т­вото и на пар­ламен­тар­ното мнозин­с­тво“. Това заяви пред БНР народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ и зам.- пред­седател на НС Валери Жаб­лянов. По думите му кризис­ните явления в ЕС, на Бал­каните, неумелите вън­ш­нополитически ходове на Борисов, който пътува между Анкара и Бер­лин, без да знае защо, будят тревога. „Свидетели сме на несериозна политика и под­ход, на изк­лючително слабо поведение на правител­с­т­вото и особено на вън­ш­ния минис­тър, който призна македон­с­кия език. ГЕРБ по никакъв начин не са в със­тояние да променят политиката, която водят от 2010г. насам — във финан­сово, икономическо отношение, в меж­дународен план– слугин­с­ката политика“, под­черта Жаб­лянов. Според него е ясно как ще прик­лючи тази управ­ляваща гар­нитура — както и предиш­ните два пъти на Борисов– с пълен провал и фиаско. Народ­ният пред­с­тавител бе категоричен също така, че управ­ляващите са превър­нали политиката до това да се занимава с ремонта на НДК и изс­т­ребители, закупуването на които все още не е решено, което по думите му е унизително. Според Жаб­лянова комисията за НДК е била сфор­мирана по пред­ложение на левицата, на база на очевиден скан­дал и управ­лен­ска немощ в правител­с­т­вото. „Доколко ще пос­тигне резул­тати тази комисия, е съм­нително, но политически е правилно да се свика такава. Хората, които са отговорни да се стигне до тази ситуация, трябва да отговорят сериозно ли се отнасят към политиката, за която ги е изб­рал бъл­гар­с­кият народ, смятат ли да управ­ляват Бъл­гария или ще се раз­п­равят помежду си“, отбеляза той. По темата за Асенов­г­рад Жаб­лянов заяви, че в основата си проб­лемът е социален и се дължи на условията, при които живеят хората и високият процент на без­работицата. По думите му при тези тежки битови условия, няма как да не се породи нап­режение. Валери Жаб­лянов обясни, че проек­тът за Изборен кодекс, който ще внесе БСП, е резул­тат от политическо решение на пар­тията, в след­с­т­вие на референ­дума и включва смесена избирателна сис­тема — 120 мажоритарно изб­рани народни пред­с­тавители в мажоритарни избирателни райони и 120 пропор­ционално изб­рани. Според него механиз­мът на отчитане на резул­татите и районирането трябва да бъдат пос­тиг­нати в дис­кусия с другите политически сили.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...