Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП поиска оставката на Димитър Главчев

БСП поиска оставката на Димитър Главчев

БСП поиска оставката на Димитър Главчев

Парламентарният шеф толерира езика на омразата и прикрива управленската немощ на кабинета „Борисов 3”, заяви лидерката на социалистите Корнелия Нинова

БСП поиска остав­ката на пред­седателя на Народ­ното съб­рание Димитър Глав­чев и внася под­писка за остав­ката в пар­ламента. Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова по време на брифинг в Народ­ното съб­рание“, предаде “Фокус“. “Пар­ламен­тът не работи вече шеста сед­мица“, каза Кор­нелия Нинова. По думите й това е така, защото правител­с­т­вото и мнозин­с­т­вото нямат управ­лен­ска и законодателна прог­рама. В същото време законите, които ние внасяме не се гледат нито в комисии, нито в зала. По това време ГЕРБ чете дек­ларации пълни с омраза и кон­ф­рон­тация, които целят да прик­рият управ­лен­с­ката им немощ“, зяви Нинова. По думите й те лицемерно искат национално съг­ласие, но умиш­лено прокар­ват раз­делителни линии. “Ние сме — цитирам от стеног­рамите – „небъл­гар­ска социалис­тическа пар­тия. Клахте бъл­гарите, както и тур­чин не ги е клала“, цитира Нинова. По думите й в стеног­рамите пред­с­тавители на мнозин­с­т­вото твър­дят, че нямат право да говорят. 

“Това е отношение не само към БСП и коалиция “БСП за Бъл­гария“, това е отношение към един милион бъл­гари, които ние пред­с­тав­ляваме. Пред­седателят на пар­ламента би тряб­вало да е пръв между равни“, каза лидерът на БСП. Тя поясни, че Глав­чев не изпъл­нява правил­ника на Народ­ното съб­рание и не наказва народ­ните пред­с­тавители, че отп­равят зап­лахи, думи, които увреж­дат доб­рото име и неп­рис­тойно поведение. “Г-н Глав­чев не взема отношение, когато от трибуната се случва това и то от политичес­ката пар­тия, която пред­с­тав­лява“, заяви тя и под­черта, че Глав­чев сис­темно не си изпъл­няла задъл­женията по правил­ник. 

ГЕРБ могат да дадат пред­седател­с­т­вото на Народ­ното съб­рание на пат­риотите, дос­татъчно са им “клек­нали“ за всички други минис­тер­с­тва и пос­тове. Това допълни Нинова във връзка с исканата оставка. „Какво правят с обещанията, които даваха в предиз­бор­ната кам­пания за увеличаване на зап­лати на учители. Нищо такова не се случва. Как с тези хора да общуваш?“, комен­тира лидерът на БСП. Попитана дали няма да раз­реши нес­п­равед­ливостта, ако поеме пред­седател­с­кия пост на Народ­ното съб­рание, Нинова отговори: „Не, няма. Знаете какво пред­с­тав­лява пред­седател­с­кият пост. Пред­седател, който няма мнозин­с­тво в залата не може да проведе нито една политика на пар­тията, която пред­с­тав­лява. Аз ще бъде принудена да под­пис­вам законоп­роек­тите на ГЕРБ и на влизане, и на излизане от залата. С моя под­пис трябва да се приемат решения, срещу които ние сме категорично против“, под­черта лидерът на БСП. Тя попита защо е необ­ходимо това. „За да си легитимират те соб­с­т­веното без­силие и соб­с­т­вените грешки, които правят с нашия под­пис? Целта е да се обез­личи опозицията. Няма — този въп­рос прик­лючи. Този спор го водихме един месец. Първо беше за минис­тер­ски кресла, после за пред­седател­ско място. Не, г-н Борисов, ние сме ви алтер­натива, не сме част от статук­вото и от това мнозин­с­тво“, обърна се лидерът на БСП към премиера Бойко Борисов. Тя поясни, че ПГ на „БСП за Бъл­гария“ ще присъс­тва в зала, защото утре ще се гледа док­ладът на КЕВР. „Искаме да проведем дебат, защо увеличиха цените малко след изборите, ще увеличат ли от 1 юли цените?“, обясни Нинова. Тя посочи, че очаква с нетър­пение да влязат законите на БСП, за да си ги защитят. Кор­нелия Нинова изб­рои, че от групата й са внесли 7 закона в изпъл­нение на своята прог­рама. 

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...