Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Наши ученици завоюваха шест медала от евроолимпиадата по природни науки

Наши ученици завоюваха шест медала от евроолимпиадата по природни науки

Шест брон­зови медала спечелиха бъл­гар­с­ките ученици на Олим­пиадата на ЕС по природни науки. Децата бяха раз­делени на два отбора по време на 15-ата олим­пиада на Европейс­кия съюз по природни науки EUSO 2017, съоб­щиха от Минис­тер­с­т­вото на образованието и науката.

Форумът се проведе в столицата на Дания - Копен­хаген. В олим­пиадата са взели учас­тие 150 ученици от 25 дър­жави членки на ЕС. Учениците тряб­ваше да са на въз­раст до 16 години.

Пред­с­тавители на страната ни в пър­вия отбор бяха Яна Димит­рова от Национал­ната природо-математическа гим­назия, както и въз­питаниците на Софийс­ката математическа гим­назия - Иван-Александър Мав­ров и Здравко Иванов. Във вторият отбор учас­т­ваха учениците Славея Кос­тадинова от Природо-математическата гим­назия “Акад. Иван Ценов“ във Враца, Силви Кой­чева от Математичес­ката гим­назия “Д-р Петър Берон“ във Варна и Евгени Стателов от Езиковата гим­назия в Плов­див.

Учениците ни тряб­ваше да работят в лабораториите на Универ­ситета на Копен­хаген върху екс­перимен­тални задачи с изс­ледовател­ски екологичен харак­тер от областта на природ­ните науки биология, химия и физика. 

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие