Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт: Външно да привика дипломатите, присъствали на учредяването на ДОСТ

Експерт: Външно да привика дипломатите, присъствали на учредяването на ДОСТ

Учредяването на пар­тия ДОСТ в присъс­т­вието на тур­с­кия пос­ланик в София е образец за скан­дална намеса на Анкара във вът­реш­ните работи на Бъл­гария. Този факт не е учуд­ващ пред­вид пасив­ното съзер­цание и липса на реак­ция вече месеци наред от страна на Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи и бъл­гар­с­кия премиер. Това пише екс­пер­тът по дип­ломация и сигур­ност Боян Чуков във фейс­бук, цитиран от „Епицен­тър”.

Чуков допълва: При отсъс­т­вие на минимална реак­ция от бъл­гар­ска страна е естес­т­вено агресив­ността на Тур­ция да нарас­тва. Бъл­гария даже не е „раз­г­раден двор“. Просто няма „бъл­гар­ски двор“, а има само Източна Румелия.

Какво правят на учредяването на ДОСТ френ­ски, украин­ски и пол­ски дип­ломати? Вероятно присъс­т­вието им е пример за „сплотено“ европейско семейс­тво, което ни рек­ламират евробюрок­ратите с еврозап­латите? Вън­шно минис­тер­с­тво пак ли ще се нап­рави на раз­сеяно и тази сед­мица и няма да привика пос­ланиците на изб­роените посол­с­тва в София, смята бив­шият сек­ретар на Съвета по сигур­ност при Минис­тер­ски съвет.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие