Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП предлага ДДС за стоките за бебета и за хората с увреждания да е 5%

БСП предлага ДДС за стоките за бебета и за хората с увреждания да е 5%

БСП предлага ДДС за стоките за бебета и за хората с увреждания да е 5%

БСП внесе пов­торно проект за поп­равки на Закона на ДДС. Чав­дар Геор­гиев от левицата обясни, че пред­ложението за промени е свър­зано с храни за кър­мачета, преходни храни, пелени, помощни сред­с­тва, съоръжения за хора с увреж­дания, за дос­тавка на услуги за домашни грижи и гледане на деца и въз­рас­тни хора. „Със закона пред­лагаме данъч­ната ставка върху тези стоки и услуги да се намали на 5%”, обясни той. Депутатът под­черта, че това е израз на лявата политика, която ПГ на БСП Лява Бъл­гария води пос­ледователно. Геор­гиев обясни, че се пред­вижда промяната да влезе в сила в средата на данъч­ната година, за да няма зат­руд­нения за бюджета.

Геор­гиев заяви, че социалис­тите пред­лагат правила за въз­с­тановяване и прис­падане на ДДС. По думите му в момента мал­ките и средни пред­п­риятия, особено произ­водители, страдат от големите фирми, които отлагат плащането към тях, а пър­вите са длъжни да плащат ДДС, без да са получили съот­вет­ното въз­наг­раж­дение за своите дос­тавки на стоки и услуги. „Пред­лагаме лице, което не е зап­латило, макар и част от стой­ността на получените от него стоки и услуги – равна или по-голяма от стой­ността на ДДС, което може да се прис­пада и да се въз­с­тановява, да няма това право до момента, в който не зап­лати поне час­тично тези стоки и услуги на съот­вет­ния дос­тав­чик”, обясни Геор­гиев. По думите му с тази мярка се цели озд­равяване на пазар­ните отношения, спиране на ДДС измамите и под­помагане на мал­ките и средни пред­п­риятия. „Чудим се на упор­с­т­вото на другите политически сили да не под­к­репят тези социални мерки, които ще подоб­рят положението на широк кръг от хора”, зак­лючи Чав­дар Геор­гиев.

ДДС върху стоките и услугите, които ние пред­лагаме да бъдат с намалена ставка за една година, е около 20 млн. лв.”, това обясни народ­ният пред­с­тавител от ПГ на левицата Филип Попов. По думите му, когато един данък е доста висок, той не може да бъде събиран качес­т­вено и се отива в сивата икономика.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие